У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ЗП(ПТ)О В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

26.04. 2023

  25 квітня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

З великим зацікавленням долучились до відкритої лекції понад 100 учасників з Донецької, Полтавської, Закарпатської, Миколаївської областей.

Лекцію модерувала Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка. У якості спікерів до лекції були залучені 6 науково-педагогічних працівника, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Вікторівна зосередила увагу слухачів курсів підвищення кваліфікації на тому, що зміст програм підвищення кваліфікації зорієнтований на реалізацію принципів і моделей відкритої освіти, інтегрує основні методологічні підходи і принципи освіти дорослих, сприяє розвитку технологічної та цифрової культури, навичок освітнього самоменеджменту, інноваційного науково-методичного супроводу підготовки і підвищення кваліфікації сучасних фахівців. Директорка БІНПО професійно і в доступній для педагогів-практиків формі ознайомила замовників освітніх послуг із стратегією розвитку БІНПО; дієвою інтегративною багаторівневою педагогічною системою науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців; напрямами цифрової трансформації та особливості єдиної освітньо-цифрової екосистеми БІНПО; компетентнісно орієнтованими моделями підвищення кваліфікації фахівців у період воєнного стану та іншими актуальними напрями освітньої діяльності закладу.

У ході лекції слухачам презентована освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання».

Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук, ознайомив слухачів із напрямами наукової діяльності та анонсував цілу серію онлайн-заходів у рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра». Розкрив особливості  вступної кампанії на «другий» магістерський рівень – 2023. Дав відповідь на питання – чому колектив рекомендує вступати саме в БІНПО і запросив будувати своє професійне майбутнє разом з родиною БІНПО.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, кандидатка педагогічних наук, звернула увагу на нові функції ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану та фахові компетентності сучасного майстра виробничого навчання закладу П(ПТ)О. Зауважила на змінах в нормативно-правовій базі з питань освіти та КЗпП України під час військового стану. Окреслила вимоги до застосування в освітній діяльності ЗП(ПТ)О професійних стандартів з конкретних професій, нові функції через реалізацію методології підготовки за частковими кваліфікаціями тощо.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував кадровий склад, місію, візію кафедри, шляхи  партнерства із закладами професійної освіти. Значну увагу свого виступу приділив підготовці за (другим) магістерським рівнем в БІНПО за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації на базі кафедри. Акцентувала увагу на тому, що науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О вирішувати такі завдання: збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу; акумуляція та розповсюдження науково-технічного здобутку суспільства; розвиток цифрової компетентності.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, представила основні функції підрозділу та його місію: планування, організацію, моніторинг якості та ефективності освітньої діяльності відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої освіти, професійних та/або міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг.

Оксана Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва БІНПО, презентувала найкращі кейси педагогічного досвіду та освітніх практик інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» БІНПО.

Дякуємо всім учасникам заходу за результативний діалог та плідну співпрацю!