ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

24.04. 2023

за тиждень пройшли курси підвищення кваліфікації
200 педагогів ЗП(ПТ)О, (7 навчальних груп)

 

З 18 квітня по 21 квітня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 200 педагогічних працівників закладів професійної освіти Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської областей та м. Київ.

Завершили організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації 87 слухачів (3 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» освіти (33 особи), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (54 особи), із 30 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської та Донецької областей.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О.

Завершили підсумково-рефлексійний етап на курсах підвищення кваліфікації 113 слухачів (4 групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (25 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (88 осіб) із 23 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Закарпатської області та м. Київ.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ІІІ (підсумково-рефлексійного) етапу пройшли «Вихідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету врахувати побажання та зауваги замовників (споживачів) та проаналізувати рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О.

Онлайн відбувся захист випускних робіт. Членами комісії були 2 професори: Самойленко О.М., Мандрагеля В.А., 6 доцентів: Швидка С.П., Єрмоленко А.Б., Нечипоренко Ю.Л., Кучерак І.В., Фурс О.Й., Маслова О.В. ,  3 старших викладачі: Мозгова С.В., Шевчук С.С., Пахомов І.В. , 1 викладач: Кривобок А.С..

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

20 квітня 2023 року в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулась
онлайн-зустріч  Консалтингового центру БІНПО «Новітні педагогічні і виробничі технології» з педагогами професійно-технічної освіти Донецька, Дніпропетровська, області.

Бажаємо нашим слухачам плідного цікавого та корисного навчання, а також запрошуємо до участі в заходах міжкурсового періоду!

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!