У БІНПО ВІДБУВСЯ ВОРКШОП: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СПІЛЬНА ЦІННІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ШЛЯХИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ»

22.04. 2023

  21 квітня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся воркшоп для студентів освітнього рівня «магістр» з теми: «Академічна доброчесність як спільна цінність учасників освітнього процесу: шляхи і методи формування».

Спікерами заходу виступили: Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка; Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, кандидатка педагогічних наук.

У роботі воркшопу взяли участь гаранти освітніх програм та учасники проєктних груп «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Менеджмент»: Володимир Кулішов, Лідія Горошкова, Юлія Герасименко, Ірина Кучерак, Ілля Пахомов, Марина Князєва.

Спікери звернули увагу студентів на концепцію академічної доброчесності, яка є дієвим інструментом забезпечення і посилення якості вищої освіти; на нормативну документацію, яка формує правове поле для академічної відповідальності  в закладі вищої освіти.

У БІНПО питання академічної доброчесності системно розглядається не лише крізь призму боротьби з нечесними практиками, а й задля побудови ефективної моделі морально-етичної поведінки студентів та науково-педагогічних працівників. У ході воркшопу учасники обговорили найпоширеніші форми порушення академічної доброчесності здобувачами освіти, види відповідальності за такі порушення.

Вікторія Сидоренко приділила значну увагу саме вимогам до написання кваліфікаційних робіт магістра, які є самостійним теоретико-прикладним науковим дослідженням студента, що виконується ним на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти в БІНПО. Зосередила увагу студентів на тому, що кваліфікаційна робота повинна засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його загально-наукову, загально-теоретичну та спеціальну підготовку, уміння застосовувати здобуті в закладі освіти знання для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань і, відповідно, готовність до самостійної професійної діяльності.

У підсумку навчального воркшопу учасники узагальнили, що саме академічна доброчесність є головною умовою забезпечення якості освіти та спосіб змінити світ на краще. Вирішили разом пройти шлях від виділених вже правил до поширення принципів академічної доброчесності, контролю за їх виконанням, бо саме чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма причетними до освітнього процесу. Мужність є здатністю чинити доброчесно всупереч страху чи тиску та вимагати від себе того ж, чого очікуємо отримати від інших.

Щиро дякуємо всім за участь у навчальному воркшопі!