У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ І-ГО КУРСУ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

20.04. 2023

  19 квітня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся захист курсових робіт студентів І-го курсу заочної форми навчання освітнього рівня «магістр», які навчаються за спеціальностями: 053 Психологія, 073 Менеджмент, 011 Освітні, педагогічні науки.

Працювало три комісії: від ОП «Педагогіка вищої школи» в межах дисципліни «Педагогіка вищої школи» (доцент – Володимир Кулішов, доцентки – Олена Юденкова, Ірина Кучерак); від  ОП «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» в межах дисципліни «Менеджмент організацій» (професорки – Лідія Горошкова, Юлія Герасименко); від ОП «Психологія» в межах дисципліни «Методика викладання психології у вищій школі» (доцент Олег Фурс, доцентка Алла Лукіянчук, старший викладач Ілля Пахомов).

Студенти презентували результати авторських наукових досліджень актуальних проблем педагогіки вищої школи, психології та у сфері управління закладом освіти. Звучали змістовні, цікаві та різноаспектні доповіді, демонструвались цікаві презентації, наводились переконливі приклади.

Здобувачі продемонструвати свої знання та вміння, які отримали протягом навчання. Під час захисту студентам вдалося поєднати теоретичні і практичні аспекти досліджень, продемонстрували свою здатність до аналізу, синтезу, оцінки та застосування знань на практиці.

Захист курсових робіт – це важлива складова освітнього процесу, яка може допомогти здобувачам краще зрозуміти свої дослідження та здобути нові знання та навички для захисту кваліфікаційної роботи в майбутньому. Курсові роботи виконані студентами з дотриманням методичних вимог до їх написання з кожної спеціальності, з урахуванням спеціалізації та відповідно до «Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у БІНПО». У процесі захисту курсових робіт студенти продемонстрували свої перші наукові здобутки, засвідчили ґрунтовне володіння теоретичним матеріалом, уміння вирішувати поставлені перед ними завдання, що є необхідною умовою подальшого професійного  становлення. Відповідаючи на запитання членів комісії, здобувачі освіти розкривали власне бачення щодо вирішення поставлених у курсовій роботі завдань та досягнення мети. Усі роботи об’єктивно та позитивно оцінені та мають необхідний для такого виду робіт відсоток унікальності.

БІНПО щиро вітає своїх студентів з успішним захистом курсових робіт та бажаємо нових наукових здобутків!