У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗП(ПТ)О

19.04. 2023

  18 квітня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації. У відкритій лекції взяло участь понад 100 учасників з Донецької, Дніпропетровської, Закарпатської областей та м.Київ.

Відкриту лекцію провели 6 спікерів, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Результатом підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання у БІНПО є підготовка конкурентоспроможних на ринку освітніх послуг фахівців, які здатні забезпечувати випереджувальність розвитку країни в умовах війни та період повоєнного відновлення, готові виконувати роль консолідаторів нації, активно зреалізовувати освітні проєкти національного масштабу, витримувати конкуренцію на європейському і світовому ринку освітніх послуг. У зв’язку з цим, слухачам презентована освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання».

Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук,  ознайомив із місією і візією БІНПО, основними напрямами роботи. Презентував нову освітню модель БІНПО, що базується на віртуально-мережевій, цифровій трансформації всіх напрямів діяльності Інституту.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував кадровий склад, місію, візію кафедри, шляхи  партнерства із закладами професійної освіти. Значну увагу свого виступу приділив підготовці за (другим) магістерським рівнем в БІНПО за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Акцентувала увагу на тому, що науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О вирішувати такі завдання: збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу; акумуляція та розповсюдження науково-технічного здобутку суспільства; розвиток цифрової компетентності.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, представила основні функції підрозділу та його місію: планування, організацію, моніторинг якості та ефективності освітньої діяльності відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої освіти, професійних та/або міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, кандидатка педагогічних наук, звернула увагу на нові функції ЗП(ПТ)О в умовах військового стану та фахові компетентності сучасного майстра виробничого навчання закладу П(ПТ)О. Учасники разом розглянули компетентність із професійної позиції як сукупність професійних, особистісних якостей і властивостей, що забезпечують ефективну реалізацію компетенцій. Важливим моментом стало обговорення змін чинного законодавства України з питань професійної освіти в умовах воєнного стану.

Оксана Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва БІНПО, презентувала найкращі кейси педагогічного досвіду та освітніх практик інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» БІНПО.

Під час відкритої лекції відбулось не тільки знайомство з інноваційним досвідом діяльності БІНПО, а й побудова каналів подальшої ефективної комунікації, довіри та партнерства.