Залізничний транспорт

19.04. 2023

Методика впровадження дистанційної форми навчання для учнів закладів професійної освіти (на прикладі професії «Складач поїздів»)