ПЕРЕМОГА НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ (СЕКЦІЯ 051 «ЕКОНОМІКА»)

17.04. 2023

У червні 2022 року Вікторія Іванівна БАРКАР, здобувачка освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Менеджмент» («Управління навчальним закладом»), здобула перемогу в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт проводився 01 та 02 червня 2022 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (м. Кременчук).

Науковий керівник: Горошкова Лідія Анатоліївна, докторка економічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО (Horoshkova Lidiia, D. Sc. in Economics, as. professor Professor of the Department of Pedagogy, Psychology and Management).

Тема наукової роботи: «MODEL OF LOGISTICS ASSETS FOR REGIONAL SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT» («Модель логістичних об’єктів соціально-економічного розвитку територій регіонального рівня»).