ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ БІНПО ТА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЮ ФІЛІЄЮ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

14.04. 2023

  12 квітня 2023 року підписано договір про співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України та Білоцерківською філією Київського обласного центру зайнятості. Договір про співрацю підписано в особі Вікторії Сидоренко, директора БІНПО, та Наталії Філіцької, директора Білоцерківської філії Київського обласного центру зайнятості. У робочій зустрічі взяла участь заступник директора Білоцерківської філії Київського обласного центру зайнятості Алла Ткаченко.

Метою договору є співпраця та обмін інформацією і досвідом шляхом:

  • підвищення рівня обізнаності щодо сервісів Київської обласної служби зайнятості для молоді;
  • проведення відкритих лекцій та семінарів для студентів і викладачів Інституту стейкголдерами від Центру з питань інформування про актуальний стан ринку праці в Білоцерківському районі, Київському регіоні та в Україні;
  • обмін інформацією щодо можливості навчання за ваучером; організації професійного навчання та/або проживання в період навчання зареєстрованих безробітних;
  • розробка спільних проєктів на отримання грантів національних та міжнародних програм в соціальній сфері;
  • проведення спільних заходів: ярмарки вакансій, тренінги, семінари, практичні заняття, круглі столи, науково-практичні конференції, інформування про державні програми підтримки малого та середнього бізнесу на базі Центру розвитку підприємництва Білоцерківської філії філії Київського обласного центру зайнятості.

В умовах воєнного стану та бойових дій на території нашої країни значна частина дорослого населення змушена долати виклики, пов’язані з працевлаштуванням та оновленням професійних компетентностей. Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 21.09.2022 р. № 2622-IX Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України було прийнято рішення про надання ваучерів на повну або часткову оплату навчання внутрішньо переміщеним особам та українцям, які були в полоні у російських окупантів. Ця програма реалізовується через державні центри зайнятості у закладах вищої освіти України.

Колектив Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, який є переміщеним закладом вищої освіти, підтримали цю ініціативу та запропонували свої освітні послуги. Відповідно до чинного законодавства, ваучер – це документ, за допомогою якого держава оплачує навчання визначеним категоріям для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю. Визначено перелік із 70-ти професій та спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

БІНПО пропонує внутрішньо переміщеним особам та українцям, які були в полоні у російських окупантів, пройти навчання і отримати ступінь магістра за спеціальностями 053 Психологія та 073 Менеджмент. Інститут є державним закладом вищої освіти, має ліцензію на здійснення освітньої діяльності та акредитовані у 2022-2023 рр. освітні програми. Така співпраця дозволить громадянам зазначених категорій не лише безкоштовно отримати освіту та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці. Поряд з цим вони отримають високий рівень освітніх послуг, творчу і наукову комунікацію з висококваліфікованими педагогами-практиками та безперервну підтримку розвитку освітньо-професійної траєкторії.