27 квітня 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти буде проведено міжрегіональний науково-практичний семінар «Професійна діяльність педагога в умовах цифрового освітнього середовища»

13.04. 2023

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 

Шановні колеги! 

27 квітня 2023 року об 11.00 на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти буде проведено міжрегіональний науково-практичний семінар «Професійна діяльність педагога в умовах цифрового освітнього середовища».

Мета проведення заходу: ознайомлення учасників семінару з основними підходами та інструментами, що допоможуть ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі; розвиток у педагогів професійної освіти цифрової компетентності, необхідної для успішної роботи в умовах цифрового середовища; науковий дискурс щодо розв’язання проблем та викликів, пов’язаних з означеним колом питань.

Організатори заходу: кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області.

Формат заходу: міжрегіональний науково-практичний семінар для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Тематика питань науково-практичного семінару, що рекомендуються для обговорення:

  1. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як складник освіти 4.0: виклики, можливості, рішення.
  2. Використання цифрових інструментів в освітньому процесі.
  3. Упровадження штучного інтелекту в освітній процес закладу професійної (професійно-технічної) освіти: реалії і перспективи.
  4. Питання кібербезпеки в контексті використання цифрових технологій в професійній освіті.
  5. Уплив цифрових технологій на формування виробничої культури, підвищення ефективності співробітництва та розвиток бізнес-моделей у сфері професійної освіти.
  6. Роль педагога професійної освіти у формуванні культури цифрової безпеки здобувачів освіти.
  7. Цифровізація професійної освіти в умовах воєнного стану.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для реєстрації та участі у міжрегіональному науково-практичному семінарі просимо до 25 квітня 2023 року:

  • пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/ZQQg8tPv3nvrRUhdA
  • надіслати текст доповіді, презентаційні матеріали (за умови виступу);
  • доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: tnoptad@gmail.com з поміткою «До участі в міжрегіональному науково-практичному семінарі».

Підсумки проведення заходу: за результатами семінару буде видано електронний збірник тез. Учасники семінару отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий разом із Е-збірником матеріалів на зазначену у реєстраційних відомостях про авторів електронну адресу.

Посилання на міжрегіональний семінар: https://us02web.zoom.us/j/89976575926?pwd=UUVEZXVzN2F4cnZjMzBUc3QyNGlldz09
Ідентифікатор конференції: 899 7657 5926
Код доступу: 149558

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) СЕМІНАРУ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники мають подати українською мовою на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним шрифтом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом.  Далі – текст доповіді із посиланнями на використані літературні джерела. Список літератури – подається за потреби у кінці доповіді та оформляється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

 

Приклад:

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Петренко С. П., викладач професійно-теоретичної підготовки Білоцерківського професійного ліцею (м. Біла Церква Київської обл.)

Текст доповіді

Список літератури (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

 

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: tnoptad@gmail.com з поміткою «До участі у міжрегіональному науково-практичному семінарі» до 25.04.2023 р.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова організаційного комітету:

Вікторія СИДОРЕНКО, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту світи» Національної академії педагогічних наук України, докторка педагогічних наук, професорка;

Заступник голови організаційного комітету:

Тетяна РУСЛАНОВА, директорка Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області;

Члени організаційного комітету:

Андрій ЄРМОЛЕНКО, заступник директорки з навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту світи» Національної академії педагогічних наук України, кандидат політичних наук, доцент;

Оксана МАСЛОВА, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту світи» Національної академії педагогічних наук України, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка;

Ірина ГОНЧАРОВА, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України;

Олександр САМОЙЛЕНКО, професор кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту світи» Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент;

Світлана ШВИДКА, доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України кандидатка фізико-математичних наук, доцентка;

Юрій НЕЧИПОРЕНКО, доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, кандидат технічних наук, доцент.

Відповідальні за проведення семінару:

Оксана МАСЛОВА, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, тел.: +380-98-029-54-13;

Ірина ГОНЧАРОВА, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, е-mail: tnoptad@gmail.com, тел.: +38 096-340-69-38.