У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗП(ПТ)О

12.04. 2023

  11 квітня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання, які проходять курси підвищення кваліфікації. У відкритій лекції взяло участь понад 90 учасників з Дніпропетровської та Волинської областей.

Відкриту лекцію провели 5 спікерів, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Нові соціокультурні та освітні виклики спричинюють видозміну завдань, професійних функцій майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти. Відповідно до Професійного стандарту майстри виробничого навчання займаються організацією та здійсненням професійно-практичної підготовки (виробничого навчання та виробничої практики) робітничого потенціалу країни, від якого залежить добробут та економічне відновлення України. Слухачам презентована освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання».

Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук,  ознайомив із місією і візією БІНПО, основними напрямами роботи. Презентував нову освітню модель БІНПО, що базується на віртуально-мережевій, цифровій трансформації всіх напрямів діяльності Інституту.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував кадровий склад, місію, візію кафедри, шляхи  партнерства з закладами професійної освіти. Значну увагу свого виступу приділив підготовці за (другим) магістерським рівнем в БІНПО за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Акцентувала увагу на тому, що науково-педагогічні працівники кафедри допомагають майстрам виробничого навчання ЗП(ПТ)О вирішувати такі завдання: збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу; акумуляція та розповсюдження науково-технічного здобутку суспільства; розвиток цифрової компетентності.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, кандидатка педагогічних наук, звернула увагу на фахові компетентності сучасного майстра виробничого навчання закладу П(ПТ)О. Учасники разом розглянули компетентність із професійної позиції як сукупність професійних, особистісних якостей і властивостей, що забезпечують ефективну реалізацію компетенцій. Важливим моментом стало обговорення змін чинного законодавства України з питань професійної освіти в умовах воєнного стану.

Оксана Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва БІНПО, презентувала найкращі кейси педагогічного досвіду та освітніх практик інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» БІНПО.

Під час відкритої лекції відбулось знайомство з інноваційним досвідом діяльності БІНПО. Професійний розвиток майстра виробничого навчання відбувається під впливом багатьох чинників, а БІНПО є потужним та надійним науковим партнером, що допомагає створювати відповідні умови для такого зростання.