ПЕРЕМОГА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

10.04. 2023

У червні 2022 року Віталій ЛУКІЯНЧУК, здобувач освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Менеджмент» («Адміністративний менеджмент»), отримав перемогу (диплом І ступеня) у Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю».

Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів проводився на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України (м. Кременчук).

Науковий керівник: Горошкова Лідія Анатоліївна, докторка економічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО (Horoshkova Lidiia, D. Sc. in Economics, as. professor Professor of the Department of Pedagogy, Psychology and Management). Упродовж 2021-2022 років Лідія Анатоліївна Горошкова підготувала п’ять  переможців Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт.