У БІНПО ПРОВЕДЕНО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ОNLINE АКАДЕМІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ТЕМОЮ: «ПЛАТФОРМА «ПРОФОСВІТА» ЯК СКЛАДНИК ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ БІНПО»

29.03. 2023

28 березня 2023 р. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося чергове засідання Оnline Академії цифрових технологій. Тема зустрічі: «Платформа «Профосвіта» як складник функціонування екосистеми БІНПО». Засідання проведено в режимі онлайн, на платформі Microsoft Teams. На захід були запрошені науково-педагогічні працівники, студенти та ключові стейкголдери БІНПО.

Корпоративне навчання здійснено відповідно до Концепції цифровізації Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2022-2026 роки. Концепція цифровізації Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2022-2026 роки представляє комплексне стратегічне бачення цифрової трансформації БІНПО, що відповідає викликам знаннєвого суспільства й освіти, візії Інституту, потребам замовників освітніх послуг, роботодавців та .ключових стейкголдерів.

Спікер заходу Олександр Самойленко, доктор педагогічних наук, професор кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО презентував програму методологічного семінару, що складається з чотирьох компонентів, пов’язаних між собою навчальними цілями, логікою викладення і вивчення навчального матеріалу. Зміст кожного компонента носить прикладний характер і орієнтований на навчальну діяльність науково-педагогічних, педагогічних працівників та допоміжного персоналу інституту, у процесі якої вони узагальнюють, оновлюють та розширюють набуті теоретичні знання, удосконалюють свої практичні уміння роботи з навчальними веб-ресурсами та у мережі Інтернет, здобувають професійні компетентності.

У доповіді О.М. Самойленка широко використовувався  матеріал системи управління курсами – Moodle, також відомої як система управління навчанням або віртуальне середовище. Назва є абревіатурою (від англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) та є вільним веб-додатком, що надає можливість створювати сайти для онлайн-навчання.

Окремо були розглянуті: стратегії і пріоритетні напрями розвитку системи професійної освіти, зокрема її інформатизації, цифрової грамотності; проблеми впровадження технологій дистанційного навчання в освітню галузь та шляхи їх вирішення; можливості використання цифрових технологій та освітніх ресурсів у професійній діяльності; особливості підготовки та розміщення інформаційних та навчально-методичних матеріалів на веб-ресурсі; інноваційні підходи та технології в освіті; застосування технологій дистанційного навчання для реалізації професійних ідей.

Особливий інтерес учасників засідання Оnline Академії цифрових технологій викликав досвід: створення, оформлення та розміщення інформаційних і навчально-методичних матеріалів на веб-ресурсі платформи «ПРОФОСВІТА»; прийняття участі та проведення он-лайн занять (лекційні, семінарські); організації та проведення он-лайн/оф-лайн тематичних обговорень; керування освітнім процесом засобами платформи «ПРОФОСВІТА».

Системні навчання в Оnline Академії цифрових технологій дозволяють забезпечувати цифрову трансформацію БІНПО, в якій педагогічні та науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації оволодівають цифровими компетентностями.

Для усіх бажаючих більш глибоко і детально ознайомитись з матеріалами методологічного семінару на платформі «ПРОФОСВІТА», можна за посиланням: https://profosvita.org/course/view.php?id=303. З матеріалами засідань Оnline Академії цифрових технологій за посиланням: https://binpo.com.ua/онлайн-академія-цифрових-технологій/