МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР З РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОЇ ДИДАКТИКИ ВІДБУВСЯ У БІНПО

24.03. 2023

  23 березня 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України було проведено Міжрегіональний науково-практичний семінар «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики».

Організаторами заходу виступили кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області та Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Донецькій області.

Цифровізація змінює цінності та сфери діяльності існуючих галузей. Технологічні досягнення, викликані Четвертою промисловою революцією (Industry 4.0), розвиваються неймовірно швидкими темпами, змінюючи спосіб нашого життя, роботи та функціонування суспільства в цілому. Таким чином, в результаті цифрової еволюції з’явилася нова освітня модель Education 4.0 (Освіта 4.0), яка була розроблена у відповідь на Industry 4.0 (Індустрія 4.0). Цифровізація в професійній освіті приводить до створення нової освітньої ситуації шляхом включення до системи освіти нових ролей викладачів, майстрів виробничого навчання, здобувачів освіти, представників роботодавців, що відповідно змінює конфігурацію відносин між основними цього процесу. У зв’язку з цим, метою заходу стало обговорення шляхів розширення освітнього і дослідницького простору цифрової освіти та розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики, педагогіки; можливість пошуку сучасних практик урізноманітнення форм і методів навчання, спрямованих як на потреби здобувачів освіти, так і на врахування вимог й запитів ринку праці та цифрового суспільства; привернення уваги до концепції навчання упродовж життя (Life Long Learning) в умовах глобальної цифровізації.

Модераторами семінару стали: Мандрагеля Володимир Андрійович, професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор філософських наук, професор, та Мозгова Світлана Віталіївна, старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

З вітальним словом та пропозицією взяти участь у створенні інтерактивної карти емоційного навантаження процесу цифровізації виступив Єрмоленко Андрій Борисович, заступник директорки Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

Пленарна частина семінару розпочалася із доповіді Василиненка Віктора Михайловича, директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, експерта проєкту ЄФО «(Від)будова України через навчання: обмін знаннями та ресурсами» та Гришаєвої Олени Вікторівни, заступниці директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, експертки проєкту ЄФО «(Від)будова України через навчання: обмін знаннями та ресурсами». на тему: «Часткові кваліфікації як елемент гнучкості та прискореного набуття професійної освіти, інструмент для кар’єрного росту людини для задоволення запитів роботодавців і працівників» .

Результати ґрунтовного аналізу роботи ЗП(ПТ)О Донецької області представив Гончаров Едуард Вячеславович, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області у доповіді: «Дослідження трансформації сутності та сприяння розвитку цифрової компетентності педагогів ЗП(ПТ)О Донеччини».

Зацікавленість учасників семінару викликала доповідь: «Цифрова компетентність педагога контексті принципів сучасної дидактики» Стечкевича Олега Орестовича, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, доцента кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»; Google for Education Certified Trainer, тренера Академії цифрового розвитку.

Мандрагеля Володимир Андрійович, професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, доктор філософських наук, професор представив «Основні напрямки «Плану дій цифрової освіти» Європейського союзу на 2021-2017 рр.: досвід для України».

Тема: «Сучасні підходи до організації дистанційного навчання дорослих» була висвітлена у презентації Сороквашина Сергія Володимировича, заступника директора з навчально-методичної роботи Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, кандидата педагогічних наук.

Юденкова Олена Петрівна, учений секретар Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту світи» Національної академії педагогічних наук України, кандидатка педагогічних наук ґрунтовно проаналізувала питання «Проєктування освітнього процесу в умовах цифрової дидактики».

Також інформативними та практикоорієнтованими були доповіді: Ващенко Алли Павлівни, методистки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, Головко Дар’ї Юріївни, викладачки хімії та біології Державного навчального закладу «Білицький професійний ліцей».

Активні коментарі учасників семінару викликали інноваційні та нестандартні доповіді: Тіхонова Олексія Вікторовича, методиста, майстра виробничого навчання, викладача ЗП та ПТП ДНЗ «Костянтинівське вище професійне училище», Жука Михайла Васильовича, доцента кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата філософських наук та Сіренко Ніни Іванівни, методистки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти  у Дніпропетровській області. 

Заключною, проте надзвичайно важливою стала доповідь Бєлової Ніни Олександрівни, заступниці директора з методичної роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області з темою, що є надзвичайно актуальною сьогодні: «Виховна та соціально-психологічна складова організації цифрового освітнього процесу в ЗП(ПТ)О Донеччини в умовах воєнного стану».

Всього у Міжрегіональному семінарі було зареєстровано 258 осіб, одночасно спостерігалося більш ніж 150 точок підключення. Варто зазначити, що за 3 години роботи семінару кількість підключень залишалася стабільною аж до кінця, що говорить про зацікавленість актуальністю проблематики.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти дуже вдячний співорганізаторам семінару за щиру підтримку та допомогу в організації зустрічі, а шановним доповідачам висловлює подяку за ґрунтовну підготовку та цікаві доповіді.  Команда науково-педагогічних працівників БІНПО та його керівництво намагаються системно під час моніторингових досліджень на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти виявляти їх болі, проблеми і через систему формування нових професійно-педагогічних компетентностей пропонувати нові рішення, знімати бар’єри. Сьогодні БІНПО працює під задачі, проблеми, дефіцити педагогічного працівника закладу професійної освіти, намагається вкладатися у його розвиток відповідно до завдань програми великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок», яка була підготовлена командою МОН на основних засадах та принципах Плану відновлення України.