ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

19.03. 2023

(за тиждень пройшли курси підвищення кваліфікації 171 педагог ЗП(ПТ)О та ФПО, 6 навчальних груп)

 

 

 

Із 13 по 18 березня 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 171 педагогічний працівник закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з Полтавської, Київської, Миколаївської, Івано-Франківської областей. Усього 6 навчальних груп.

У період із 13 до 17 березня 2023 року було завершено організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації 100 слухачів (4 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (47 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (53 особи), із 31 закладу професійної (професійно-технічної) освіти Київської, Миколаївської та Полтавської областей.

Із 13 по 18 березня 2023 року розпочали дистанційне навчання 33 слухачі за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» Київської області.

Із 16 по 18 березня 2023 року підвищення кваліфікації пройшли 38 педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли вхідне анкетування, що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити запити щодо якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими критеріями: якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації; навички Soft skills (неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні), які важливі для якісного виконання професійних завдань і не пов’язані з конкретною професійною сферою та яких слухач хоче набути на курсах ПК; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; форми проведення занять, найбільш оптимальні для організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації педагоги фахової передвищої освіти пройшли за авторською короткотерміновою варіативною програмою «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (має авторське право). Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців розроблено цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації», що включає робочі навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті», «Мовленнєва компетентність педагога як ключова для навчання впродовж життя».

16 березня 2023 року в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулась онлайн-зустріч  Консалтингового центру БІНПО «Новітні педагогічні і виробничі технології» з педагогами професійно-технічної освіти.

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у закладах  професійної та фахової передвищої освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!