У БІНПО ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА ТЕМОЮ «ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТНЬОГО ЛІДЕРСТВА»

17.03. 2023

  16 березня 2023 р. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України проведено засідання школи лідерів професійної освіти (ШЛПО). Тема обговорення: «Практика реалізації парадигми освітнього лідерства». На захід були запрошені науково-педагогічні працівники, студенти та ключові стейкголдери БІНПО.

Спікер заходу Володимир Мандрагеля, доктор філософських наук, професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітраних дисциплін проаналізував основні тенденції трансформації сучасного світового освітнього простору (глобалізація, локалізація, індивідуалізація, підвищення автономності діяльності закладів освіти тощо). Серед фреймінгів змін у освіті зазначалися: інклюзивність, доступність, гнучкість, урахування індивідуальності здобувачів освіти, реалізація концепції «навчання впродовж життя», формування випереджальних, розрахованих на майбутнє навичок, насамперед, трансверсальних та екзистенційних. У доповіді В.А. Мандрагелі широко використовувався аналітичний та статистичний матеріал ЮНЕСКО, ОЕСР, Європейського центру професійної підготовки (Cedefop).

Окремо були розглянуті парадигмальні та аксіологічні зміни ролі та відповідальності лідерів освітнього процесу у ЗП(ПТ)О. Зазначена поява у науковому дискурсі нових концептів лідерства: екосистемного, розподіленого, agile-лідерства, висвітлені їхні основні сутнісно-змістовні характеристики.  

Особливий інтерес учасників ШЛПО викликав досвід ЄС та його країн-членів у побудові нової системи професійної освіти і тренінгу, інтеграційних освітніх моделей та практик лідерства. У своїх питаннях, пропозиціях і коментарях у ході жвавої дискусії після презентації доповіді науково-педагогічні працівники БІНПО наголосили на необхідності системного і глибокого вивчення передового світового і європейського досвіду в освітній сфері, забезпеченні процесів інтернаціоналізації.

Для усіх бажаючих більш глибоко і детально ознайомитись з матеріалами засідання ШЛПО повідомляємо, що вони будуть розміщені на сайті БІНПО, за посиланням: http://bit.ly/3JJ2RKK