ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ: «РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОЇ ДИДАКТИКИ»

16.03. 2023

ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ,
РОБОТОДАВЦІ І СТЕЙКГОЛДЕРИ!

 

 

  23 березня 2023 року об 11.00 Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України спільно з колективом НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та НМЦ ПТО у Донецькій області проводить міжрегіональний науково-практичний семінар: «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики».

Актуальність цифровізації сучасної освіти визначається роллю освіти у житті сучасного суспільства, що орієнтується на принципи та цінності цифрового суспільства і економіки. В удосконаленні національної освіти з кожним роком усе більшу роль набувають цифрові технології, що сприяють подальшому формуванню професійно-педагогічних компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Водночас ці технології потребують аналізу їх впливу на організацію навчального процесу. У зв’язку з цим вивчення питань цифровізації освіти та її соціальних наслідків видається дуже актуальним напрямом для обговорення в освітній спільності під час семінару.

Пропонуємо разом розглянути шляхи та методи розв’язання практичних питань, пов’язаних з реалізацією освітньої політики цифровізації навчального процесу в ЗП(ПТ)О, що сприяють координації зусиль науковців, педагогічних працівників закладів професійної освіти, стейкголдерів.

Ключові слова: цифрова дидактика, цифрове освітнє середовище, цифровізація, цифрові технології, освіта, технології в освіті, модернізація освіти.

Мета семінару:  розширення освітнього і дослідницького простору цифрової освіти; пошук сучасних практик урізноманітнення форм і методів навчання, спрямованих як на потреби здобувачів освіти, так і на врахування вимог й запитів ринку праці та цифрового суспільства; привернення уваги до концепції навчання упродовж життя (Life Long Learning) в умовах глобальної цифровізації.

Пропонуємо ключові напрями для обговорення під час міжрегіонального науково-практичного семінару:

– сучасні кейси реалізації цифрової стратегії розвитку ЗП(ПТ)О та шляхи формування цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників;

– модель викладача/педагогічного працівника в цифровій освіті, зміст його професійної підготовки та діяльності;

– визначення структурних компонентів змісту освіти і принципів його структурування для цифрового освітнього процесу;

– дослідження трансформації сутності і змісту дидактичних і педагогічних принципів організації освітнього процесу в умовах цифровізації навчання;

– методи і засоби цифрового навчання;

– форми організації та сучасні технології цифрового навчання;

– вимірювання навчальних досягнень здобувачів освіти засобами цифрових технологій;

–  змішана форма навчання та організація цифрового освітнього процесу;

– формування цифрової культури в закладах освіти, моніторинг цифровізації освітнього процесу (SELFIE  як інструмент для здійснення самоаналізу на рівні закладу освіти).

Форма участі ‒ дистанційна. Дистанційна участь (онлайн) в семінарі передбачає публікацію тез в Е-збірнику матеріалів, що буде розміщений у цифровій бібліотеці БІНПО, електронній бібліотеці НАПН України.

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/NbjEmHAe23N4j5Gc8

Учасники семінару отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий разом із Е-збірником матеріалів на зазначену у реєстраційних відомостях про авторів електронну адресу.

Посилання на міжрегіональний семінар:
https://us02web.zoom.us/j/86068759209?pwd=UWRabFZqQ3ZScTkzODNQWjl1cEVQZz09

Ідентифікатор: 860 6875 9209
Код доступу: 698555

Детальніше про участь в семінарі подано в програмі.

Прийом тез продовжено до 23.03.2023

Будемо раді вашій участі у нашому семінарі!

Щиро дякуємо за партнерство та просування спільних цінностей!

Контактний тел.: +380972797182 ЮДЕНКОВА Олена Петрівна, вчений секретар БІНПО, кандидат педагогічних наук