ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

04.03. 2023

 

За тиждень пройшли курси підвищення кваліфікації
235 педагогів ЗП(ПТ)О та ФПО, 8 навчальних груп

 

Із 27 лютого по 04 березня 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 235 педагогічних працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти із Чернігівської, Черкаської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Усього 8 навчальних груп.

Із 02 по 04 березня 2023 року підвищення кваліфікації пройшли 87 педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Завершили організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації 148 слухачів (5 навчальних груп) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (38 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (110 осіб), із 25 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської та Черкаської областей.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими критеріями: якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації; навички Soft skills (неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні), які важливі для якісного виконання професійних завдань і не пов’язані з конкретною професійною сферою та яких слухач хоче набути на курсах ПК; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; форми проведення занять, найбільш оптимальні для організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації педагоги фахової передвищої освіти пройшли за авторською короткотерміновою варіативною програмою «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (має авторське право). Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців розроблено цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації», що включає робочі навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті», «Мовленнєва компетентність педагога як ключова для навчання впродовж життя».

02 березня 2023 року відбулась онлайн-зустріч  Консалтингового центру БІНПО «Новітні педагогічні і виробничі технології» з педагогами професійно-технічної освіти Черкаської та Чернігівської областей

 Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у закладах  професійної та фахової передвищої освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!