ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

26.02. 2023

(за тиждень пройшли курси підвищення кваліфікації
216 педагогів ЗП(ПТ)О та ФПО, 7 навчальних груп)

 

Із 20 по 25 лютого 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 216 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти з Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Чернігівської областей. Усього 7 навчальних груп.

Із 23 по 25 лютого 2023 року підвищення кваліфікації пройшли 73 педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області.

Завершили організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації 143 слухачі (5 навчальних груп) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» (49 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (70 осіб), «Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (24 особи) із 43 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Одеської та Дніпропетровської областей.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими критеріями: якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання тощо.

Підвищення кваліфікації педагоги фахової передвищої освіти пройшли за авторською короткотерміновою варіативною програмою «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (має авторське право). Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців розроблено цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації», що включає робочі навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті», «Мовленнєва компетентність педагога як ключова для навчання впродовж життя».

23 лютого 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулась традиційна онлайн-зустріч  Консалтингового центру БІНПО «Новітні педагогічні і виробничі технології» з педагогами професійно-технічної освіти Одеської та Дніпропетровської областей.

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання і навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у закладах  професійної та фахової передвищої освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!