ПРАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС БІНПО

20.02. 2023

  15 лютого 2023 року науково-педагогічні працівники та студенти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли участь у тренінгу в офлайн-форматі  «Ефективні професійні переговори в умовах кризових станів для розвитку державно-приватного партнерства в регіоні».

Тренінг організовано стратегічними соціальними партнерами БІНПО, стейкголдерами – Кластером поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «Поліграфія: логістика, сервіс, якість» на базі Українського державного хіміко-технологічного університету.

Мета тренінгу: підвищення навичок використання сучасних технік професійних переговорів під час створення та розвитку моделей партнерських відносин з бізнес-підприємствами регіонального ринку праці, органами державної влади, місцевого самоврядування (теорія + практика).

У заході взяли участь: науково-педагогічні працівники БІНПО Олена  Юденкова, учена секретарка, кандидатка педагогічних наук та Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну; студентки другого (магістерського) рівня вищої освіти Юлія Камлук та Світлана Макаренко (Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки, Освітньо-професійна програма: «Педагогіка вищої школи»).

Соціальне партнерство в освіті – провідний механізм досягнення якості освіти, особлива взаємодія освітніх установ з суб’єктами та соціальними інститутами, державними установами, суспільними органами, спрямована на узгодження, реалізацію інтересів усіх учасників цього процесу та досягнення освітньої мети. Організація соціального партнерства в БІНПО є ефективним інструментом узгодженості інтересів, можливостей різноманітних суб’єктів для розв’язання актуальних проблем в суспільних та професійних галузях.

Таким чином, спільна діяльність суб’єктів освітнього процесу БІНПО та соціальних партнерів – потенційних роботодавців для студентів закладу вищої освіти сприяє ефективній реалізації нової моделі функціонування ЗВО, заснованої на об’єднанні зусиль суб’єктів освіти та їхніх споживачів, що сприяє підвищенню привабливості освітнього простору, розвитку якостей людського капіталу.

Залучення таких механізмів соціального партнерства як співдія на одному майданчику ЗВО та роботодавців спрямована на впровадження в умовах освітнього процесу державних, регіональних програм, власних проєктів та дозволяє вирішувати проблеми розвитку закладу, студентів, викладачів та завдання побудови ефективної комунікаційної стратегії.

Усі учасники тренінгу отримали сертифікати про удосконалення навичок побудови комунікаційної стратегії та ефективних переговорних процесів в умовах кризових станів для розвитку державно-приватного партнерства в регіоні.

Колектив БІНПО щиро вдячний соціальним партнерам – Кластеру поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «Поліграфія: логістика, сервіс, якість» та Українському державному хіміко-технологічного університету за співпрацю та кооперацію!