ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

19.02. 2023

за тиждень пройшли курси підвищення кваліфікації 239 педагогів ЗП(ПТ)О та ФПО, 8 навчальних груп

 

 

Із 13 по 17 лютого 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 239 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, з Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Чернігівської областей. Усього 8 навчальних груп.

Із 15 по 18 лютого 2023 року підвищення кваліфікації пройшли 72 педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти Чернігівської області.

Завершили організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації 101 слухач (4 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» (48 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (53 особи) із 26 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської та Київської областей.

Дистанційний етап курсів підвищення кваліфікації розпочали 66 слухачів за категоріями: «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» та «Персонал, що залучається до професійного навчання на підприємстві» із м. Київ та ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» Дніпропетровської області.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 та LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org) відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими критеріями: якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації; навички Soft skills (неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні), які важливі для якісного виконання професійних завдань і не пов’язані з конкретною професійною сферою та яких слухач хоче набути на курсах ПК; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; форми проведення занять, найбільш оптимальні для організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації педагоги фахової передвищої освіти пройшли за авторською короткотерміновою варіативною програмою «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (має авторське право). Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців розроблено цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації», що включає робочі навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті», «Мовленнєва компетентність педагога як ключова для навчання впродовж життя».

Аналіз опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації засвідчив наступне:

– слухачі відчувають потребу у знаннях, уміннях та компетенціях з питань, що стосуються організації дистанційного та змішаного навчання, методики навчання і викладання, інноватики в професійній діяльності, цифровізації освітньої діяльності;

– затребуваним виявлено модуль «Організація дистанційного та змішаного навчання», що на сьогодні введений у навчальні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;

– особливу потребу слухачі курсів підвищення кваліфікації відчувають у знаннях, уміннях і компетенціях з питань цифровізації освітньої діяльності та використання цифрових технологій.

16 лютого 2023 року в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулась онлайн-зустріч  Консалтингового центру БІНПО «Новітні педагогічні і виробничі технології» з педагогами професійно-технічної освіти Київської обл., Полтавської обл. та м. Києва, м. Краматорська.

 Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у закладах  професійної та фахової передвищої освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!