ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

12.02. 2023

(за тиждень пройшли курси підвищення кваліфікації 273 педагоги закладів професійної та фахової передвищої освіти, 8 навчальних груп)

 

Із 06 по 11 лютого 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 273 педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з Дніпропетровської, Миколаївської, Чернігівської, Черкаської областей та м. Київ. Усього 8 навчальних груп.

Із 08 по 11 лютого 2023 року підвищення кваліфікації пройшли 110 педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти Миколаївської та Чернігівської областей.

Завершили організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації 120 слухачів (4 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» (90 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (30 осіб) із 37 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області та м. Київ.

Дистанційний етап курсів підвищення кваліфікації завершили та склали комплексний залік  43 слухачі за категоріями: «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» із Черкаської області.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 та LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org) відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О.

Підвищення кваліфікації педагоги фахової передвищої освіти пройшли за авторською короткотерміновою варіативною програмою «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (має авторське право). Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців розроблено цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації», що включає робочі навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті», «Мовленнєва компетентність педагога як ключова для навчання впродовж життя».

9 лютого 2023 року в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулась онлайн-зустріч  Консалтингового центру БІНПО «Новітні педагогічні і виробничі технології» з педагогами професійно-технічної освіти м. Києва та Дніпропетровської обл. Викладачі професійно-теоретичної та майстри професійно-практичної підготовки під час зустрічі отримати відповіді на питання методичного супроводу сучасного педагога професійної освіти, практично ознайомились з банком передового педагогічного досвіду інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» (https://profosvita.org/).

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу в закладах  професійної та фахової передвищої освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!