ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

06.02. 2023

 

(за тиждень пройшли курси підвищення кваліфікації
206 педагогів закладів професійної та фахової передвищої освіти)

 

Із 30 січня по 04 лютого 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 206 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з Херсонської та Миколаївської  областей. Усього 7 навчальних груп.

Із 01 по 04 лютого 2023 року короткотермінові курси підвищення кваліфікації пройшли 71 педагогічний працівник закладів фахової передвищої освіти Миколаївської області за авторською програмою «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (має авторське право). Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців розроблено цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації», що включає робочі навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті», «Мовленнєва компетентність педагога як ключова для навчання впродовж життя».

Завершили організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації 99 слухачів (4 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» (52 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (47 осіб) із 21 закладу професійної (професійно-технічної) освіти з Херсонської та Миколаївської  областей.

За дистанційною формою навчання пройшли курси підвищення кваліфікації пройшли 36 слухачів а категоріями: «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» із Черкаської області.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 та LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org) відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими критеріями: якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації; навички Soft skills (неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні), які важливі для якісного виконання професійних завдань і не пов’язані з конкретною професійною сферою та яких слухач хоче набути на курсах ПК; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; форми проведення занять, найбільш оптимальні для організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.

02 лютого 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась планова онлайн-зустріч Консалтингового центру БІНПО «Новітні виробничі технології» з педагогами професійно-технічної освіти Херсонської та Миколаївської області. Викладачі професійно-теоретичної та майстри професійно-практичної підготовки під час зустрічі отримали вичерпні відповіді щодо методичного супроводу сучасного педагога професійної освіти, практично ознайомились із банком передового педагогічного досвіду інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» (https://profosvita.org/).

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у закладах  професійної та фахової передвищої освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!