ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРАЦЮ МІЖ БІНПО ТА ГО «КЛАСТЕР ПОЛІГРАФІЧНОЇ ІНДУСТРІЇ, ВИДАВНИЦТВ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ПОЛІГРАФІЯ: ЛОГІСТИКА, СЕРВІС, ЯКІСТЬ»

26.01. 2023

  24  січня 2023 року підписано Меморандум про співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»  НАПН України в особі Вікторії Сидоренко, директорки БІНПО, та Наталею Ісаєвою, головою Громадської організації «Кластер поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «Поліграфія: логістика, сервіс, якість»  (далі КПІ ВЦТ «Поліграфія: логі стика, сервіс, якість»).

Сьогодні саме людський потенціал визначає престиж і майбутнє держави. Освіта в Україні є стратегічним ресурсом не тільки покращення добробуту людей, а й забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету й конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. Через  освічених фахівців забезпечується трансфер новітніх виробничих та цифрових технологій, що, у свою чергу, зумовлює економічний розвиток.

Для стабільності розвитку і здійснення нового якісного прориву Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти системно створює нові можливості щодо залучення галузевих об’єднань роботодавців до співпраці.  Наразі, розробляються нові  правові та організаційні засади взаємовідносин між роботодавцями та БІНПО, забезпечуються умови для ефективної спільної діяльності та відповідальності щодо підготовки кваліфікованих кадрів, раціонального використання трудового і наукового потенціалу та самореалізації особистості.

При підписанні Меморандуму сторони вирішили за доцільне співпрацювати з метою досягнення спільних статутних завдань, реалізації державної політики у сфері формування кваліфікованих кадрів та розвитку освітніх і наукових процесів, спрямованих на координацію спільних дій роботодавців та закладу вищої освіти для забезпечення якості та конкурентоспроможності кваліфікованих кадрів на внутрішньому і зовнішньому ринках праці, розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень, зовнішньої інтеграції,  проведення за участю роботодавців моніторингу вимог роботодавців, якості освіти та працевлаштування випускників.

БІНПО, у свою чергу, також має можливості надавати консалтингові та наукові послуги роботодавцям, здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації його персоналу із залученням роботодавців.