ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

21.01. 2023

за тиждень пройшли КПК 131 педагог ЗП(ПТ)О,
4 навчальні групи

 

Із 16 по 20 січня 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 131 педагогічний працівник закладів професійної (професійно-технічної) освіти з Миколаївської та Полтавської областей.

Організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації завершили 131 слухач (4 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» (71 особа), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (60 осіб) із 15 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської та Полтавської областей.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 та LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org) відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів ПК», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими : якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації; навички Soft skills (неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні), які важливі для якісного виконання професійних завдань і не пов’язані з конкретною професійною сферою та яких слухач хоче набути на курсах ПК; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; форми проведення занять, найбільш оптимальні для організації навчання на курсах підвищення кваліфікації

Аналіз опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації засвідчив наступне:

– слухачі відчувають потребу у знаннях, уміннях та компетенціях з питань, що стосуються трудових відносин і охорони праці в професійній освіті, педагогічного менеджменту, психології професійної діяльності, інноваційних технологій у закладі професійної освіти, цифровізації освітньої діяльності;

– затребуваним виявлено модуль «Основи андрагогіки (технології навчання дорослих учнів», що на сьогодні введений у навчальні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;

– особливу потребу слухачі курсів підвищення кваліфікації відчувають у знаннях, уміннях і компетенціях з питань цифровізації освітньої діяльності та використання цифрових технологій

19 січня 2023 року відбулась онлайн-зустріч Консалтингового центру БІНПО «Новітні виробничі технології» з педагогами закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Миколаїв, м. Кременчук (Полтавська область), які проходять курси підвищення кваліфікації. Викладачі професійно-теоретичної та майстри професійно-практичної підготовки під час зустрічі отримали вичерпні відповіді щодо методичного супроводу сучасного педагога професійної освіти, практично ознайомились з банком передового педагогічного досвіду інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» (https://profosvita.org/).

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у власних закладах професійної та фахової передвищої освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!