БІНПО ВЗЯВ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ВЕБІНАРІ «РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» (Федерація роботодавців України)

21.01. 2023

  20 січня 2023 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли активну участь у міжнародному вебінарі «Реалізація вимог професійних стандартів у вищій школі». Вебінар організовано Федерацією роботодавців України. Захід проходив під гаслом: #Збережемо людський капітал. Разом заради перемоги та відновлення країни.

Спікерами заходу виступили: Інга Лапіна – заступник декана, завідувач кафедри технологій якості факультету інженерної економіки та менеджменту Ризького технічного університету, заступник голови Ради галузевих експертів з бізнесу, фінансів, бухгалтерського обліку та адміністрування (Латвія); Юрій Рашкевич – член Національного агентства кваліфікацій (Україна).

Під час вебінару були розглянуті актуальні питання: шлях(-и) інтегрування вимог професійних стандартів у стандарти вищої освіти та освітні програми: переваги та ризики; повні та часткові професійні кваліфікації у вищій школі; акредитація програм, які реалізують вимоги професійних стандартів; реалізація навчання у вишах за професійною програмою: складові, порядок, умови, результати; шляхи отримання студентами вишів практичних навичок, рівень яких задовольняє роботодавців; яким чином виші враховують в освітніх програмах вимоги професійних стандартів; як відповідає (повинен відповідати) зміст підготовки студентів вимогам ринку праці тощо.

Юрій Рашкевич зауважив, що системи професійних стандартів і професійної класифікації розвиваються паралельно. Мета професійного стандарту –  систематизувати трудові дії, що виконує працівник на робочому місці, шляхом їх аналізу та викладення у формі відповіді на запитання «що робить?». Спікер акцентував увагу, що якщо заклади вищої освіти будуть будувати свої ОПП на підставі професійних стандартів, то вони буть більш конкурентними на ринку освітніх послуг та зможуть в дипломі (додатку до диплома) вказувати додатково професійну кваліфікацію. Проте для цього потрібно мати розроблені відповідні чесні та прозорі політики та процедури присвоєння професійних кваліфікацій, активно залучати до освітнього процесу роботодавців, спілкуватися з розробниками професійних стандартів на предмет уточнення їх бачення траєкторій професійної діяльності, механізмів профілізації тощо. Актуальним є підхід щодо надання ЗП(ПТ)О мікрокваліфікацій для студентів саме закладів вищої освіти. Це і комерціалізація послуг, і підвищення рівня компетентностей у випускників.

Жваво обговорювалися учасниками питання визнання результатів навчання, системи оцінювання, дуальної освіти, а також зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373, що внесені постановою КМУ від 27 грудня 2022 р. № 1453.

Наприкінці наукового дискурсу директор Центру компетенцій та розвитку людського капіталу Людмила Василега звернулась до учасників вебінару від закладів освіти з проханням просувати та популяризувати кожному на своєму рівні проблематику застосування професійних стандартів в освіті. Вона наголосила, що система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників має оперативно реагувати на потреби ринку праці та враховувати їх у конкретних освітніх програмах. У цьому контексті професійний стандарт слугує основою для освітніх стандартів, навчальних програм, модулів професійної підготовки за різними кваліфікаційними рівнями. Спікерка зауважила, що професійні стандарти можна використовувати й для підтвердження результатів неформального навчання.

Колектив БНПО вдячний організаторам міжнародного вебінару за актуальні питання, науковий дискурс щодо підготовки конкурентоспроможного на ринку праці фахівця.