У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

20.01. 2023

  16 січня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася звітна конференція з науково-педагогічної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Науково-педагогічна практика є одним з найважливіших компонентів освітнього процесу здобувачів освітнього рівня «магістр». Практична підготовка здобувачів вищої освіти проводилася з метою поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, набуття практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації з особливостями майбутньої професійної діяльності, а також збору матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи магістра.

Під час звітної конференції здобувачі освіти презентували індивідуальні плани роботи на практиці, звіти, аналіз відвіданих занять, плани-конспекти власного проведеного заняття, самоаналізи проведеного заняття та протоколи їх обговорення. Усі здобувачі успішно впоралися із завданнями програми науково-педагогічної практики, вчасно і відповідно до вимог представили всю необхідну звітну документацію.

Керівники практики – Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, Олена Юденкова, вчена секретарка БІНПО, кандидатка педагогічних наук, Олександр Самойленко, професор кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, доктор педагогічних наук –  об’єктивно оцінили здобутки студентів на практиці, зазначили важливість і необхідність отриманих практичних умінь і навичок для майбутньої професійно-педагогічної діяльності.

Бажаємо магістрам успіхів у написанні кваліфікаційної роботи та реалізації професійних задумів.