У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

18.01. 2023

  17 січня 2023 року відбулося планове засідання Вченої ради БІНПО.

У засіданні взяли участь 15 членів Вченої ради. На Вченій раді БІНПО були присутні: Наталія Кійко, голова студентського самоврядування, Лідія Горошкова, ключовий стейкголдер БІНПО.

На засіданні Вченої ради розглянуто питання порядку денного: про підготовку і підвищення кваліфікації фахівців із використанням технологій дистанційного і змішаного навчання в умовах воєнного стану у 2023 році; виконання плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2022 році та організація освітнього процесу у 2023 році; про організацію і проведення внутрішнього моніторингу якості освіти та освітніх послуг при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців: інструменти, процедури, заходи»; фінансовий звіт БІНПО за 2022 рік та фінансовий план на 2023 рік; про організацію і проведення загальноінститутського конкурсу студентських наукових робіт; затвердження науково (навчально)-методичних матеріалів.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, виступила із науковою доповіддю: «Про підготовку і підвищення кваліфікації фахівців із використанням технологій дистанційного і змішаного навчання в умовах воєнного стану у 2023 році». Використання технологій змішаного навчання при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців спричинено посиленням глобальних викликів, які виникли перед світовою економікою на сьогодні, посиленням впливу ринку праці й освітніх трендів на підготовку сучасного фахівця, і найбільше – розвитком технологій нового покоління, необхідністю підвищення якості освіти та освітніх послуг і конкурентоспроможності закладу в новому соціокультурному контексті.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, звітувала про виконання плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2022 році,  окреслила напрями і особливості організації освітнього процесу у 2023 році.

Під час розгляду питання «Про організацію і проведення внутрішнього моніторингу якості освіти та освітніх послуг при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців: інструменти, процедури, заходи». Вікторія Вікторівна наголосила, що метою моніторингу має бути не пошук проблем, а винайдення ефективних та випереджувальних рішень, як покращити роботу педагога і закладу загалом. Акцентувала увагу на тому, що в межах моніторингу якості на базі БІНПО щорічно проводяться репрезентативні моніторингові дослідження й оцінювання рівня задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг підвищення кваліфікації фахівців ЗП(ПТ)О, які спрямовуються на отримання даних про кількісно-якісні показники задоволеності різних категорій слухачів та аналіз їхньої динаміки. Директорка презентувала перші у 2023 році результати проведення вхідного моніторингу серед слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував результати опитування щодо вивчення якості організації освітнього процесу при підготовці здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Анкетування здійснювалося за такими блоками питань – якість реалізації освітніх можливостей та забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти у БІНПО, якість організації освітнього процесу при підготовці здобувачів вищої освіти, якість освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти. До опитування було залучено здобувачів освітнього ступеня «магістр» першого року навчання за чотирма освітньо-професійними програмами.

Світлана Гірка подала до затвердження членів Вченої ради фінансовий звіт БІНПО за 2022 рік та фінансовий план на 2023 рік.

Члени Вченої ради заслухали та проаналізували інформацію про організацію і проведення загальноінститутського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Під час засідання Вченої ради було прийнято низку стратегічних рішень для подільшого функціонування Інституту в період воєнного стану та повоєнного відновлення країни.