ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

15.01. 2023

за тиждень пройшли КПК 113 педагогів
із 20 ЗП
(ПТ)О, 4 навчальні групи

 

Із 09 по 13 січня 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли навчання 113 педагогічних працівників із 20 закладів професійної освіти, зокрема м. Київ та Закарпатська область.

Організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації завершили 113 слухачів (4 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» (25 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (88 особи) із 20 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Закарпатської області та м. Київ.

12 січня 2023 року відбулась онлайн-зустріч  Консалтингового центру БІНПО «Новітні виробничі технології» (http:stehnology@ukr.net) з педагогами професійно-технічної освіти м. Київ, Мукачево, Виноградів (Закарпатська обл.).

Викладачі професійно-теоретичної та майстри професійно-практичної підготовки під час зустрічі отримали вичерпні відповіді щодо методичного супроводу сучасного педагога професійної освіти, практично ознайомились із банком передового педагогічного досвіду інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» (https://profosvita.org/). У період воєнного стану набуває особливої актуальності науково-методичний супровід безперервного професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти; надання дорадницької, консультативної, фасилітативної допомоги щодо впровадження педагогічних інновацій; узагальнення перспективного педагогічного досвіду; оволодіння новітніми виробничими технологіями, поширення кращих освітніх практик. Банк кращих освітніх практик БІНПО постійно оновлюється педагогічними кейсами для проведення навчальних занять, узагальнення та поширення інноваційного педагогічного досвіду.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп. Замовники освітніх послуг пройшли вхідну анкету для слухачів курсів підвищення кваліфікації на сайті БІНПО (https://binpo.com.ua/), висловили побажання, пропозиції щодо підвищення якості освітнього процесу, надання освітніх послуг.

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації успіхів і наснаги в професійній діяльності. Віримо, що отримані під час курсів знання та навички дозволять підвищити ефективність освітнього процесу у власних закладах професійної освіти.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!