ВІДБУЛАСЬ РОБОЧА ЗУСТРІЧ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ БІНПО ІЗ ПАРТНЕРАМИ ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Дніпро)

15.01. 2023

  12 січня 2023 року на базі ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро) відбулась робоча зустріч науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України із ключовими стейкхолдерами та стратегічними партнерами закладу. Синергія науки та бізнесу, трансфер технологій визначено як нові можливості підвищення конкурентних переваг БІНПО у 2023 році.

У робочій зустрічі взяли участь: Олена Юденкова,  кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО;  Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО;  Костянтин Сухий, доктор технічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Ольга  Свердліковська, докторка хімічних наук, професорка, завідувачка науково-дослідної лабораторії лакофарбових і поліграфічних матеріалів, декан факультету «Економіко-гуманітарних наук та права»;  Наталія Ісаєва, голова Громадської організації «Кластер поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «Поліграфія: логістика, сервіс, якість»; Максим Потапчук, директор ТОВ «Ментал-Принт», ментор Кластеру.

Під час зустрічі обговорено напрями професійної співпраці з метою  підвищення функціонування державно-приватного партнерства та конкурентоспроможності кожної зі сторін через взаємне підсилення освіти, науки та бізнесу.  Сторони обговорили доцільність подальшої  співпраці відповідно до укладених договорів про співпрацю з метою створення на базі науково-дослідної лабораторії лакофарбових і поліграфічних матеріалів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» Центру інноваційних витрат поліграфічної галузі. Передбачається, що новостворений Центр інноваційних витрат поліграфічної галузі ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» стане одним із експериментальних майданчиків для апробації науково-методичних комплексів, арсеналу новітніх засобів та технологій, що будуть розроблятися науково-педагогічними працівниками БІНПО в межах нової НДР «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України». Створена колаборація сприятиме також підсиленню практичної підготовки у БІНПО  за двома напрямами: підвищення кваліфікації педагогічних працівників та підготовка здобувачів освіти на рівні магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 011 «Освітні, педагогічні науки».

В умовах воєнного стану система професійної освіти в Україні зазнає докорінних змін, спричинених низкою глобальних викликів та потребує всебічної взаємодії саме науки, бізнесу, роботодавців та ключових стейкголдерів. Використання на підприємствах сучасного обладнання і устаткування вимагає від працівників професійної мобільності, гнучкості й адаптивності, високого рівня узагальнених професійних знань, що дозволяють виконувати професійну діяльність на новому рівні.

Команда професійних партнерів домовилася спільно здійснювати  вивчення попиту на нові фахові компетентності та спеціальності, необхідні в умовах війни та повоєнного відновлення країни, а також розробку нового покоління інформаційно-ресурсного, організаційно-методичного та наукового забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців відповідно до цілей і пріоритетів державної освітньої політики.