У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ У 2023 РОЦІ ЗАСІДАННЯ КАФЕДР

11.01. 2023

  10 січня 2023 року відповідно до плану роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося перше у 2023 році засідання кафедр.

На засіданні кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін розглянуто питання порядку денного: затвердження індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників кафедри, робочих навчальних програм тем, електронних навчальних курсів; розподіл навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на 2023 рік; здійснення науково-дослідної роботи на кафедрі. Крім штатних працівників, запрошені Оксана Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва, Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, Світлана Масліч, ключовий стейкголдер, заступник директора з навчально-методичної роботи ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», кандидатка педагогічних наук. Завідувач кафедри Андрій Єрмоленко акцентував увагу на узгодженість тематики публікацій науково-педагогічних працівників кафедри з підтемою наукового дослідження кафедри. Обговорено питання коригування навчального навантаження, діяльності викладачів в нестандартних ситуаціях під час проведення занять. Актуальним моментом було випрацювання спільного бачення взаємодії колективу кафедри та відділу сучасних технологій виробництва в напрямі здійснення науково-методичного супроводу курсів підвищення кваліфікації.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, представив до затвердження на засіданні кафедри індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників, оновлені робочі навчальні програми, вибіркові та авторські спецкурси. Лідія Горошкова, професорка кафедри, докторка економічних наук, професорка, окреслила основні вимоги та перспективи проведення загальноінститутського конкурсу студентських наукових робіт серед магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент, 053 Психологія, 011 Освітні, педагогічні науки. Професор кафедри Олександр Сумець, доктор економічних наук висвітлив питання забезпечення академічної доброчесності під час реалізації освітніх програм для підготовки здобувачів вищої освіти. Про стан готовності науково-методичного забезпечення та електронних навчальних курсів для проведення занять за дистанційною та змішаною формами навчання у 2023 році доповіла Наталія Торба, доцентка кафедри, кандидатка психологічних наук.

На засіданні кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, розглянуто питання порядку денного: науково-методичне забезпечення організації освітнього процесу за різними формами й моделями навчання: стан, проблеми, перспективи; затвердження робочих навчальних програм; затвердження індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників. Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, ознайомила кафедралів з планом роботи на 2023 рік, акцентувала увагу на науково-дослідній темі кафедри «Сучасні технології навчання в системі кон’юнктурних досліджень ринку праці» та перспективами роботи в новому навчальному році. Старша викладачка кафедри Віра Грядуща зосередила увагу працівників кафедри на проведенні конкурсу на кращу випускну роботу (проєкт) слухачів курсів підвищення кваліфікації. Звернула увагу на Положення про  проведенні конкурсу на кращу випускну роботу (проєкт) слухачів курсів підвищення кваліфікації, яке  регламентує умови, мету, завдання та  порядок проведення конкурсу.

Загалом, перше у 2023 році засідання пройшло в атмосфері конструктивної співпраці та плідних наукових дискусій.

Розпочинаємо новий навчальний рік з новими силами і професійними планами.