У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

24.12. 2022

  23 грудня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася підсумкова конференція за результатами проходження переддипломної практики студентами другого курсу освітнього рівня «магістр» ОП «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент», «Психологія».

Роботу підсумкової конференції відкрила Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка, яка зазначила на вагомості підсумків переддипломної практики, сформованому у магістрантів вмінні здійснювати самооцінювання щодо рівня виконаних завдань практики, компетенцій, отриманих під час проходження практики.

У період воєнного стану у  БІНПО розроблена нормативна база для проходження різних видів практик: «Положення про організацію і проведення видів практик здобувачів вищої освіти у БІНПО», «Положення про порядок організації і проведення видів практик здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання та в період воєнного стану», «Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент», «Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 053 «Психологія» та інші. Базами практики для студентів стали підприємства та заклади освіти різних регіонів України.

Робота всіх учасників конференції (практикантів і керівників практики) відбулася у форматі відеоконференції на Microsoft Teams. Уся звітна документація також була завантажена практикантами  в інформаційне середовище Інституту .

Голова комісії з питань етики та академічної доброчесності БІНПО – Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітраних дисциплін нагадала студентам про функціонуючі політики та нормативну базу БІНПО із системи розвитку академічної доброчесності відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту», наявність в закладі освіти структурних підрозділів, які опікуються питаннями сприяння академічній доброчесності, а також про інформаційно-технологічні інструменти, які перевіряють наукові праці на ознаки наявності плагіату.

У складі комісії активно працювали керівники практик БІНПО:  Олександр Сумець, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних наук; Наталія Торба, гарант освітньої програми «Психологія», кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту; Лідія Горошкова – професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту; Алла Лукіянчук – доцентка  кафедри педагогіки, психології та менеджменту;  Ірина Кучерак – доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

Усі студенти-магістранти підтвердили отриманий практичний досвід якісними відгуками безпосередньо від керівників баз практик та практико-зорієнтованими презентаційнами звітами.  Залишився останній етап і нова плеяда фахівців-професіоналів долучиться до загальнодержавних завдань щодо  вирішення проблем у період відновлення економіки країни у повоєнниий час.