У БІНПО ВІДБУВСЯ ВЕБІНАР: «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОЛІТИКА, СТАНДАРТИ І ПРОЦЕДУРИ ДОТРИМАННЯ»

24.12. 2022

  23 грудня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбувся науковий вебінар для магістрів-першокурсників спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент» на тему: «Забезпечення академічної доброчесності у сфері вищої освіти: політика, стандарти і процедури дотримання».

Мета наукового вебінару – ознайомити магістрів-першокурсників із принципами, політикою та процедурами дотримання академічної доброчесності під час навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.

Роботу вебінару розпочала Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка. У своєму виступі Вікторія Вікторівна представила основні складові системи забезпечення якості освіти у БІНПО, зокрема звернула увагу здобувачів освіти на «Стратегію розвитку Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2020-2025 рр.», «Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у БІНПО», інші нормативні документи, що регулюють процедури забезпечення якості освітньої діяльності в Інституті. Вікторія Вікторівна акцентувала увагу, що дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: самостійне виконання освітніх завдань, завдань поточного й підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної освітньої (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. Головним технологічним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності в Інституті є програмний продукт Unicheck, що надає технологічну можливість виявляти різновиди академічного плагіату. Також Вікторія Вікторівна ознайомила присутніх із роботою Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО, її основними функціями та завданнями, Комісією з питань етики та академічної доброчесності, Електронною скринькою довіри.

Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатка педагогічних наук, ознайомила здобувачів освіти з роботою Комісії з питань етики та академічної доброчесності у БІНПО, звернула увагу на особливості використання інструментів для дотримання принципів академічної доброчесності, що сьогодні реалізуються в Інституті.

Олександр Сумець, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних наук, ознайомив присутніх із політикою дотримання принципів академічної доброчесності та відповідальністю, яку може понести студент у разі її порушення. Олександр Михайлович також звернув увагу здобувачів освіти на Закон України «Про освіту», в якому висвітлюються питання дотримання принципів академічної доброчесності.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант ОПП «Педагогіка вищої школи», Наталія Торба, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка, гарант ОПП «Психологія», Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, професорка, членкиня проєктної групи ОПП «Менеджмент», ознайомили магістрів-першокурсників із практичними аспектами дотримання принципів академічної доброчесності при підготовці та написанні майбутніх курсових робіт здобувачами освіти з профільних предметів.

Вітаємо наших магістрів-першокурсників із успішним завершенням першої сесії у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти! Бажаємо нових освітніх і наукових здобутків та не забувати завжди дотримуватися принципів академічної доброчесності!