РОБОЧА ЗУСТРІЧ БІНПО ІЗ ВІДДІЛЕННЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ

23.12. 2022

  22 грудня 2022 року відбулась робоча зустріч Вікторії Вікторівни Сидоренко, директора Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, із Неллею Григорівною Ничкало, дійсним членом (академіком) НАПН України, академіком-секретарем Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктором педагогічних наук, професором.

Вікторія Сидоренко окреслила стратегічні напрями роботи БІНПО у 2022 році. Презентувала досвід БІНПО щодо підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях. Директор проаналізувала інформаційно-ресурсне, організаційно-методичне та наукове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у період воєнного стану. Було простежено участь БІНПО у проведенні заходів Програми спільної діяльності Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук України.

Обговорено напрями подальшої професійної співпраці БІНПО із Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України у 2023 році.

Вікторія Вікторівна подарувала Відділенню професійної освіти і освіти дорослих НАПН України звіт про діяльність Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за 2018-2022 роки.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти вдячний  Неллі Григорівні Ничкало і Відділенню професійної освіти і освіти дорослих НАПН України за системний науковий і методичний супровід, підтримку творчих ініціатив та інновацій Інституту, участь у Міжнародних і Всеукраїнських заходах.

Сподіваємось на подальшу співрацю і співдію. Тримаємо наш переможний освітянський фронт.