ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ БІНПО ІЗ ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ НА ХІV-ІЙ МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»

23.12. 2022

Вітаємо авторський колектив Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України із золотою медаллю, здобутої на ХІV-ІЙ МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ».

Золотою медаллю в номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в умовах цифрової трансформації освіти» нагороджено колективну монографію «IMPROVING MODERN MODELS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF VOCATIONAL EDU CATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE: collective monograph / according to the scientific edition of Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Victoriіa Sydorenko. Poland: Bilostok. 2021. 236 p.» («Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті розвитку професійної компетентності: колективна монографія / за науковою редакцією докторки педагогічних наук, професорки Вікторії Сидоренко. Poland: Bilostok. 2021. 236 c.».

Колективну монографію підготовлено в межах НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (0117U002381, 2017-2021рр.)

Процес цифровізації економіки та системи освіти, сучасна модернізація виробництва виступають ключовими чинниками, які полягають у технологічній трансформації сфери трудових відносин та призводять до поширення нових форм зайнятості, впливають на систему цінностей сучасного працівника, поглиблюючи диференціацію на ринку праці.

Упровадження у виробництво нового обладнання, цифрових технологій вимагає технологічної та цифрової модернізації інфраструктури закладів освіти, створенні безпечного цифрового освітнього середовища, розвитку ключових і фахових компетентностей педагогічних, науково-педагогічних та адміністративних кадрів, які здатні ефективно використовувати сучасні технології в освітньому процесі з урахуванням освітніх і суспільних викликів, світового і європейського досвіду.

Колективна монографія «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті розвитку професійної компетентності» є результатом п’ятирічного наукового пошуку науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, роботодавців і ключових стейкголдерів.

У монографії теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність інноваційних моделей розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної та цифрової компетентності в системі підвищення кваліфікації як обов’язкових складників фахової компетентності педагогічних працівників. Результати наукової розвідки спрямовано на модернізацію, компетенізацію та акмеологізацію підготовки педагогів професійної освіти, підвищення якості освіти та маркетинг освітніх послуг.

Монографію представлено в друкованому вигляді та на електронному носії (CD).

Матеріали можуть бути опановані в off-line і on-line режимах та всебічно сприятимуть безперервному професійному саморозвитку і самореалізації фахівців у системі формальної, неформальної та інформальної освіти.

Матеріали монографії будуть актуальними для науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів професійної освіти, замовників освітніх послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів, а також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчизняної системи професійної освіти.

Вітаємо колектив БІНПО із черговою нагородою і бажаємо подальших професійних звершень.