У БІНПО ВІДБУЛАСЯ VIII-А МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ: «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

18.12. 2022

  15 грудня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася VIIІ-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти». Співорганізаторами конференції виступили: Філія АТ «НЦПК «Өрлеу» ІПР ПП у Жамбилській області (Казахстан), Тбіліський центр з підготовки й перепідготовки водіїв автотранспорту (Грузія), Національний університетом «Запорізька політехніка», Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

У міжнародній конференції зареєстровано понад 350 учасників, було 197 точок підключення. У конференції взяли участь представники 18 областей України та 6 країн світу (США, Казахстан, Словаччина, Чехія, Грузія, Нідерланди). Захід паралельно транслювався на ютуб-каналі БІНПО. На конференції виступили 18 спікерів.

Модерували конференцію  Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, та Світлана Мозгова, старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО.

Під час конференції було обговорено низку актуальних питань, пов’язаних із розвитком психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в умовах воєнного стану; зарубіжним досвідом підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти; розвитком готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі неперервної освіти; організацією процесу навчання та виховання на гуманістичних засадах; удосконаленням сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах сталого розвитку; психологічним супроводом освіти дорослого населення в умовах воєнного стану; використанням відкритого контенту, відкритих освітніх ресурсів для розвитку ключових компетентностей замовників освітніх послуг.

VIIІ-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» розпочалася із привітання зразкового студентського хору «Обрій» Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу (художній керівник: Аліна Андрєєва). Виступ хору створив позитивну атмосферу для продуктивної роботи всіх учасників.

Роботу конференції відкрила Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, яка відзначила актуальність проблеми науково-методичного супроводу підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах війни та повоєнного відновлення України, важливість модернізації процесів взаємодії учасників освітнього процесу в контексті гуманізації освітнього простору. Вікторія Вікторівна ознайомила присутніх із здобутками та напрацюваннями БІНПО, освітніми можливостями для слухачів курсів підвищення кваліфікації та здобувачів вищої освіти, що сьогодні створені в Інституті.

З вітальним словом до учасників Міжнародної конференції звернувся Петро Саух, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор, який наголосив на важливості обговорення нагальних проблем освіти дорослих як чинника розвитку людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, акцентував увагу на прозорливості і вмінні колективу БІНПО працювати за вимогами часу.

Нелля Ничкало, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка окреслила шлях діяльності БІНПО із часу його заснування, здобутки Інституту та унікальність його діяльності у сфері професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти України.

Наталія Муранова, проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, звернула увагу присутніх на важливість розуміння подальшого навчання дорослих як перспективи та ресурсу для побудови внутрішньої траєкторії розвитку фахівця.

Ельвіра Торговіцька, практичний психолог, майстер кейтерингової компанії, випускниця ОПП «Психологія» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України (США) у вітальному слові  відзначила високий рівень підготовки в Україні фахівців робітничих спеціальностей, що сьогодні є конкурентоспроможними та затребуваними, у тому числі, за кордоном.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент ознайомив присутніх з основними напрямами діяльності кафедри педагогіки, психології та менеджменту, її здобутками та перспективами.

З вітальним словом до учасників Міжнародної конференції звернулася Наталія Кійко, голова Колегії студентського самоврядування, здобувачка освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 053 «Психологія» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, яка окреслила освітні інновації, що сьогодні реалізуються в БІНПО при підготовці здобувачів вищої освіти.

На пленарному засіданні VIII-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» з науковими доповідями: Ельміра Мирзалієва, завідувачка кафедри інноваційної освіти та інформаційних технологій ФАТ «НЦПК «Орлеу» ІПР ПП по Жамбилській області, докторка філософії, стипендіат міжнародної програми «Болашак» (Казахстан), з науковою доповіддю: «Методика музейної педагогіки»; Наталія Мартинюк, директорка Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області, з науковою доповіддю: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в умовах воєнного стану»; Олена Васильєва, член-кореспондент Академії економічних наук України, декан факультету міжнародного туризму та економіки Національного університету «Запорізька політехніка», докторка економічних наук, доцентка, з науковою доповіддю: «Особливості розвитку людського капіталу в сучасних умовах»; Світлана Швидка, доцентка кафедри математики та нарисної геометрії будівельного факультету Словацького технологічного університету в Братиславі, к.ф.-м.н., доцентка (Словаччина), з науковою доповіддю: «Словацький досвід освіти дорослих та можливості його використання в Україні»; Олена Алейнікова, професорка кафедри державної економіки Університету імені Масарика, докторка наук з державного управління, професорка (Чеська Республіка), з науковою доповіддю: «Університетська освіта в контексті зарубіжного досвіду: Університет Масарика в Брно»; Олена Гришаєва, заступниця директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, з науковою доповіддю: «Навчання частковим кваліфікаціям як сучасна потреба людини»; Олександр Таборідзе, директор Тбіліського центру з підготовки й перепідготовки водіїв автотранспорту (Грузія), з науковою доповіддю: «Система освіти дорослих у Грузії»; Світлана Танана, доцентка кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кандидатка педагогічних наук, доцентка, з науковою доповіддю: «Інноваційне освітнє середовище як основа розвитку сучасного майбутнього фахівця філологічних спеціальностей»; Оксана Рудич, кандидатка економічних наук, доцентка (Нідерланди), з науковою доповіддю: «Підготовка та професійний розвиток фахівців у Нідерландах».

Усі учасники зазначили, що завдяки високому професіоналізму, потужній енергетиці, самовідданості та любові до своєї справи, організаторам конференції вдалося навіть в умовах воєнного стану створити неймовірно насичену атмосферу заходу, поділитися один з одним власними напрацюваннями, продемонструвати цікаві ідеї, отримати колосальний потік нової, професійно важливої інформації, пережити неймовірні емоції взаємного спілкування, розширити свої наукові контакти.

Відкрите інформаційне середовище Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти стало платформою для цікавої дискусії між вітчизняними і закордонними науковцями, педагогами-практиками і ключовими стейкголдерами.

Запис пленарного засідання та виступи ключових спікерів VIIІ-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» можна переглянути на ютуб-каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/mOCaEXhFYLc