ПІТЧ-ПРОЄКТИ МАГІСТРІВ БІНПО: «Я – ВИКЛАДАЧ. УСПІШНЕ СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА»

15.12. 2022

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки.

Відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» однією з навчальних дисциплін є «Основи професійного становлення викладача ЗВО» (викладачка: Олена Юденкова, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики  професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО.

Оволодіння магістрантами змістом дисципліни забезпечує формування всіх складників  професійно-педагогічної компетентності сучасного викладача ЗВО,  опанування різними формами органiзацiї освітнього процесу у закладах освiти на засадах контекстностi. Під час опанування дисципліни  акцент  здійснюється на системному підході до використання інтерактивних методів навчання та цільовою спрямованістю на майбутню професію.   

У грудні 2022 року студенти 1 курсу ОП «Педагогіка вищої школи» виконали пітч-проєкти: «Я – викладач. Успішне становлення викладача. Успішна самопрезентація».

Пітч – це коротка структурована презентація проєкту перед потенційними інвесторами. Саме слово пішло від англійського pitch – «кидок» або «подача», яке, наприклад, спортсмени вживають при грі в баскетбол. Це популярний у бізнес-спільноті інструмент, який використовують підприємці чи стартапи, щоб почати спілкуватися з потенційними вкладниками.

Виконання студентами пітч-проєктів фокусує їхню увагу на самодослідженні власної педагогічної місії та посадових обов’язках; основних рисах та якостях сучасного педагога закладу освіти; функціях та видах діяльності; педагогічній майстерності та  творчості. Кінцевою метою завдання передбачено створення й презентація  пiтч про своє становлення в професії. Виконані пітч-проєкти колективно обговорювалися  під час практичних занять. Всі студенти під час роботи над проєктом розкрили свої таланти, творчі нахили та любов до педагогічної діяльності.

Таким чином, виконання та презентація пітч-проєктів у БІНПО дозволило виявити  плеяду талановитих, натхненних, активних професіоналів та адаптувати вже під їх рівень професійної компетентності.З окремими пітчами магістрантів ОПП «Педагогіка вищої школи» можна ознайомитися на офіційному сайті БІНПО (https://binpo.com.ua/)