У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

06.12. 2022

  05 грудня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася організаційна зустріч зі студентами першого курсу освітнього рівня «магістр» заочної форми навчання спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія та 073 Менеджмент.

Щиро раді прийняти у БІНПОську родину 96 магістрів – здобувачів освіти, які прагнуть до професійного та особистісного розвитку, до навчання, і для цього обрали Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти.

З вітальним та мотивуючим словом до здобувачів освіти звернулась Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, яка привітала студентів зі вступом до закладу вищої освіти, ознайомила з історією, місією та візією, основними напрямами діяльності БІНПО, системою роботи колективу та професорсько-викладацьким складом Інституту.

Завідувачі кафедр БІНПО презентували місію і візію, досвід роботи та основні напрями діяльності кафедр: Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту; Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; Оксана Маслова, завідувач кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну.

Вікторія Вікторівна Сидоренко познайомила студентів з гарантами освітніх програм: гарант ОПП «Педагогіка вищої школи» – Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; гарант ОПП «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» – Ігор Грозний, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних наук, професор; гарант ОПП «Психологія» – Наталія Торба, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка.

Гаранти освітніх програм представили здобувачам освіти склад проєктних груп освітньо-професійних програм, познайомили з особливостями навчального плану кожної ОПП, розповіли про переваги навчання у БІНПО.

Первинний інструктаж з охорони праці для магістрів-першокурсників провела Оксана Маслова, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка.

БУДУЙТЕ СВОЄ МАЙБУТНЄ І МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ РАЗОМ З НАМИ!