У БІНПО ВІДБУВСЯ LARGE WORKSHOP: «МЕХАНІЗМИ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ: ДОСВІД ЗВО ТА ЗП(ПТО) ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ»

28.11. 2022

  25 листопада 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся Large Workshop: «Механізми трансферу інновацій, інвестицій та технологій в освіту: досвід ЗВО та ЗП (ПТО) під час воєнного стану та перспективи на майбутнє».

Захід проводився в рамках Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та Чотирнадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». Організовує та проводить виставку компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Упродовж 3 днів роботи виставки було проведено більше 60 заходів, що охопили сферу дошкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

Модераторами заходу виступили  8 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: Вікторія Сидоренко, докторка педагогічних наук, директорка, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, з науковою доповіддю: «Трендвотчінг ринку праці у сфері професійної освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози»; Лідія Горошкова, докторка економічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, із науковою доповіддю: «Освіта і ринок праці в умовах війни та повоєнного відновлення України»; Андрій Єрмоленко, кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, із науковою доповіддю: «Освітнє середовище та ринок праці: сучасні тенденції і трансформації в умовах воєнного стану»; Володимир Мандрагеля, доктор філософських наук, професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін: «Вплив війни в Україні на глобальний, європейський та вітчизняний ринки праці»; Олена Юденкова, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, із науковою доповіддю: «Сучасні реалії та перспективи повоєнного відновлення діяльності закладів професійної освіти»; Володимир Кулішов, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, із науковою доповіддю: «Ринок праці і запити роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»; Наталія Торба, кандидатка психологічних, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, із науковою доповіддю: «Ринок праці і запити роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 053 «Психологія»; Андрій Геревенко, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, із науковою доповіддю: «Краудсорсінг: стартапи, грантова та проєктна діяльність в системі професійної освіти».

У своїх виступах модератори продемонстрували широку обізнаність реальної ситуації ринку праці, дослідили його зміни в умовах воєнного стану та вимушеного переселення робочої сили та представили перспективи трансформацій науки та освіти в умовах повоєнного відновлення України    .