ВІТАЄМО ВСТУПНИКІВ ДРУГОЇ ХВИЛІ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ З УСПІШНИМ СКЛАДАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ ТА ФАХОВИХ ІСПИТІВ

28.11. 2022

Із 18 по 25 листопада 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України проведено індивідуальні усні співбесіди та фахові іспити для вступників другої хвилі на магістерські програми за спеціальностями 053 «Психологія» та 073 «Менеджмент».

Метою індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови є виявлення рівня сформованості у вступників іншомовної комунікативної компетентності. Об’єктами контролю є говоріння як вид мовленнєвої діяльності, а також лексичний, граматичний і фонетичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Мета фахових іспитів – з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання на освітньому ступені/рівні бакалавра, спеціаліста/магістра з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем магістра в межах ліцензованого обсягу.

До складу фахових атестаційних комісій увійшли:

з іноземної мови – Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Володимир Мандрагеля професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор; Світлана Мозгова, старша викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін;

із психології – Наталія Торба, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка; Вікторія Сидоренко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка педагогічних наук, професорка; Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент;

з менеджменту – Ігор Грозний, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних наук, професор; Ольга Фархшатова, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка економічних наук; Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.

Під час консультацій вступники мали можливість детально ознайомитися з порядком проведення індивідуальної усної співбесіди та фахових іспитів, критеріями оцінювання, переліком тем, у межах яких перевіряються теоретичні знання та сформовані компетентності з навчальних дисциплін.

Під час проведення індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та складання фахових іспитів вступники продемонстрували високий рівень знань, практичних навичок, обсяг яких визначається змістом відповідних програм. Усі вступники успішно впоралися з поставленими завданнями та отримали рекомендацію до зарахування.

Бажаємо вже студентам Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти подальших успіхів та великих перспектив у навчанні на благо процвітання України.