НА БАЗІ БІНПО ПРОЙШЛИ КОРОТКОСТРОКОВІ ТЕМАТИЧНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: «МЕТОДИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З РІЗНИМИ НОЗОЛОГІЯМИ»

21.11. 2022

З 16.11.2022 по 17.11.2022 р. на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти пройшли короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації: «Методики інклюзивного навчання здобувачів освіти із різними нозологіями».

Короткострокові тематичні курси підвищенні кваліфікації пройшли 34 педагоги із закладів професійної освіти Київської, Черкаської та Харківської областей.

Освітній процес організовувався в синхронному та асинхронному дистанційних режимах на базі хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365.

Метою короткострокових тематичних курсів підвищення кваліфікації є ознайомлення слухачів із сучасними поглядами на інклюзію як особливу філософію розвитку освіти, основними категоріями, принципами та особливостями інклюзивного навчання в закладі професійної освіти, особливостями створення комфортного і безпечного інклюзивного середовища, методиками навчання учнів різних нозологій.

Зміст курсу відображає сучасні тенденції розвитку інклюзивного навчання у сфері професійної освіти, вміщує інформацію щодо нововведень у нормативно-правовій площині та включає три змістових модулі:

  • інклюзія як особлива філософія змісту сучасної освіти: сутність, принципи, ключові ідеї та нормативно-правове забезпечення;
  • планування та організація освітнього процесу в закладі професійної освіти із врахуванням особливостей роботи із учнями із різними нозологіями: порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату, комплексними порушеннями розвитку;
  • підтримка учнів з особливими освітніми потребами та їхніх батьків у надзвичайних ситуаціях та в період воєнного стану.

Заняття проводили науково-педагогічні працівники кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: Ірина Кучерак, доцентка кафедри, кандидатка педагогічних наук, Оксана Петрушак, старша викладачка кафедри.

В межах курсу слухачі детально розглянули найважливіші питання, що стосуються організації, сутності, принципів, ключових ідей та нормативно-правового забезпечення інклюзивного навчання в закладах професійної освіти. Зокрема:

  • як розглядається поняття інклюзії та інклюзивного навчання у вітчизняному законодавстві;
  • яким є алгоритм створення інклюзивної групи в закладі професійної освіти;
  • як потрібно планувати та організовувати освітній процес, ураховуючи структуру і характер порушень психофізичного розвитку здобувачів освіти;
  • як ефективно реалізовувати сучасні спеціальні методики в роботі зі здобувачами освіти з особливими освітніми потребами та інвалідністю зокрема;
  • як дотримуватися вимог щодо організації інклюзивного освітнього середовища;
  • як підтримувати учнів із особливими освітніми потребами та їхніх батьків у надзвичайних ситуаціях та у період воєнного стану.

Заняття викликали велику зацікавленість та жваві обговорення серед слухачів. Ключовим висновком учасників курсу стало усвідомлення, що інклюзія – це процес активного включення у суспільні стосунки всіх громадян, незалежно від їхніх інтелектуальних, культурних, мовних, національних та інших особливостей, а інклюзивне освітнє середовище є сукупністю умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.