У БІНПО ОНОВЛЕНО БАНК КРАЩИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК ЗА ПРОФЕСІЯМИ

19.11. 2022

  У період воєнного стану для науково-методичного супроводу професійного розвитку сучасного фахівця, надання консалтингової, дорадницької, коучингової допомоги Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України розроблено та постійно оновлюється банк кращих освітніх практик за професіями. Кожен педагог професійної освіти може звернутись до відділу сучасних технологій виробництва БІНПО та ознайомитись із напрямами роботи Консалтингового центру «Новітні виробничі технології» та з матеріалами впровадження кращих освітніх практик за професіями інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» (режим доступу: https://profosvita.org/).

Банк кращих освітніх практик БІНПО постійно оновлюється педагогічними кейсами для проведення навчальних занять, узагальнення та поширення інноваційного педагогічного досвіду. Усього інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка» уміщує 1518 методичних матеріалів для 120 професій, у 2126  – кращих освітніх практик за компетенціями на електронних носіях, 169 відеофільмів для 49 професій, узагальнені матеріали спеціалізованих виставок 2021 рік (презентації і каталоги), 6 збірників за компетенціями, вебпортфоліо «Формування кар’єрних орієнтацій здобувачів закладів професійної (професійно – технічної) освіти – умова підготовки конкурентоздатних фахівців на ринку праці». У листопаді 2022 року банк кращих освітніх практик педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти поповнився збірником інструктивно-технологічних карток лабораторно-практичних занять з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» для здобувачів освіти з професії «Кухар» 3-го, 4-го розрядів  (автори: К.К.Афанасьєва, Т.І.Стойчик). Збірник рекомендовано для здобувачів освіти, викладачів та майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти кулінарного профілю. 

В умовах воєнного стану освіта, як і всі сфери життя суспільства, зазнала змін. Частина учасників освітнього процесу внаслідок загрози життю, бойових дій та тимчасову окупацію окремих територій вимушено перемістилася за межі України або за кордон. Тому надання педагогам професійної освіти науково-методичного супроводу в інформаційному, дорадницькому, компенсаторному, методичному тощо напрямах є запорукою професійного розвитку фахівця за індивідуальною освітньою траєкторією впродовж життя.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання закладів професійної освіти мають можливість отримати компетентні відповіді на актуальні запитання у створеному мережевому освітньо-цифровому просторі БІНПО (email: omp_7@binpo.onmicrosoft.com).

Запрошуємо до співпраці і професійної взаємодії.