У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ІІ-А МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»

11.11. 2022

  10 листопада 2022 року відбулася ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства» відповідно до Плану проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН на 2022 рік.

Організаторами заходу виступили:

  • Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України;
  • Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;
  • Університет прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина);
  • Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща).

Мета конференції: обмін досвідом та обговорення використання цифрових технологій в умовах правового режиму воєнного стану; розвиток єдиного інформаційно-освітнього середовища закладів фахової передвищої освіти; створення і розвиток платформ для цифрової освіти; розробка електронних засобів навчання: електронних підручників та посібників, масових відкритих онлайн-курсів (МООС), інтерактивних підручників нового покоління; організація роботи бібліотеки в умовах змішаної та дистанційної освіти; освіта дорослого населення в умовах диджиталізації суспільства; розвиток цифрової, проєктувальної, інформаційної та медійної компетентностей педагогів.

Спікери пленарного засідання виступили із доповіддю: Тетяна Іщенко, кандидатка педагогічних наук, професорка, директорка Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»; Дмитро Завгородній, генеральний директор директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України, із науковою доповіддю: «Цифрові ресурси: унікальні можливості для закладів вищої освіти»; Руслана Коренчук, керівник проєкту «Дія. Цифрова освіта» Міністерства цифрової трансформації України, із науковою доповіддю: «Презентація можливостей платформи Дія. Цифрова освіта»; Ольга Пінчук, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, заступниця директора з науково-експериментальної роботи Інституту цифровізації освіти НАПН України, із науковою доповіддю: «Цифрові технології як основа інновацій в сучасній освіті»; Олена Глазунова, докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету інформаційних технологій НУБіП України, із науковою доповіддю: «Аналіз ефективності хмарних сервісів для організації групової роботи студентів в умовах дистанційного навчання»; Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, із науковою доповіддю: «Інформаційно-ресурсне забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів в умовах воєнного стану»; Юрій Зубань, голова навчально-методичної підкомісії з дистанційного навчання МОН України, Сумський державний університет, із науковою доповіддю: «Застосування відкритих освітніх ресурсів для забезпечення навчального процесу в закладах вищої освіти»; Марія Богуслав, заступниця директора Асоціації інноваційної та цифрової освіти, із науковою доповіддю: «Сучасні платформи для самоосвіти та побудови успішної кар’єри».

Після завершенню пленарного засідання учасники продовжили роботу в наукових секціях конференції.

У межах ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась наукова Секція «Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації: цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою».

Знаковим стала дата проведення Секції, адже 10 листопада 2022 року відзначають Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку (World Science Day for Peace and Development) – свято, засноване у 2001 році під егідою ЮНЕСКО, а також Всесвітній день молоді.

На Секції зафіксовано понад 100 точок підключення. У заході взяли участь науково-педагогічні і педагогічні працівники закладів професійної, фахової передвищої і вищої освіти, здобувачі освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, ключові стейкголдери із Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Черкаської, Донецької, Волинської, Чернівецької, Житомирської, Миколаївської, Вінницької, Закарпатської, Одеської, Івано-Франківської, Полтавської областей, м. Києва.

Із науковими доповідями під час Секції виступили: Оксана Маслова, кандидатка фізико-математичних наук, завідувачка кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, із науковою доповіддю: «Динаміка та прогноз розвитку цифрових освітніх технологій»; Андрій Гервенко, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, із науковою доповіддю: «Методика використання цифрових інструментів для створення сучасного освітнього контенту»; Олександр Самойленко, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, із науковою доповіддюі: «Упровадження цифрових освітніх технологій в курси підвищення кваліфікації працівників професійно-технічних закладів в період воєнного стану»; Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, із науковою доповіддю: «Здійснення науково-методичного супроводу цифровізації освітньої діяльності ЗПО»; Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, із науковою доповіддю: «Цифрова економіка і освітній простір»; Володимир Кулішов, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, із науковою доповіддю: «Формування цифрової компетентності у магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки»; Ольга Фархшатова, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, із науковою доповіддю: «Застосування методів інноваційного цифрового менеджменту у професійній підготовці кваліфікованих робітників»; Олена Юденкова, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, із науковою доповіддю: «Формування інформаційно-цифрової компетентності у здобувачів освіти в контексті діджиталізації професійної освіти»; Ірина Кучерак, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, із науковою доповіддю: «BYOD в освіті: ефективні стратегії та рішення».

Учасники секції активно долучалися до дискусій щодо практичних аспектів розвитку цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти.

Висловлюємо велику професійним вдячність усім тим, хто доєднався до роботи нашої секції!

Повний запис роботи Секції «Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації: цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою» доступний на ютуб-каналі БІНПО: https://www.youtube.com/watch?v=sH1gsQY78Bc.