ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ БІНПО ТА ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (М. ДНІПРО)

06.11. 2022

04 листопада 2022 року відбулася робоча зустріч між представниками Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України та Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро).

Робоча зустріч відбулася через представництво Олени Юденкової, кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін  БІНПО, Ірини Гончарової, старшої викладачки кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, а також за участі приймаючої сторони – Ольги Свердліковської, декана факультету економіко-гуманітарних наук та права Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», професора кафедри технології палив, полімерних та поліграфічних матеріалів, докторки хімічних наук, професорки.

Під час зустрічі було узгоджено шляхи та методи створення єдиного інформаційного науково-освітнього середовища: формування та реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом використання Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» як бази практик для студентів БІНПО відповідно до здібностей і професійних інтересів в умовах дистанційного навчання та в період воєнного стану. Саме така практична підготовка здобувачів вищої освіти допоможе врахувати основні вимоги щодо підготовки фахівця на регіональному і вітчизняному ринках праці; передбачити системність, комплексність, послідовність її проведення на засадах компетентнісного, діяльнісного, акмеологічного та студентоцентрованого підходів; розкрити творчий, мотиваційний, лідерський потенціал особистості; формувати soft skills.

У контексті означених завдань партнерства, Ольга Сергіївна познайомила гостей з матеріально-технічною, методичною та навчальною базою університету, детально окреслила напрями освітньої та науково-дослідної роботи університету, розповіла про плідну співпрацю з іншими закладами вищої освіти Західної Європи.  Ця програма партнерства також матиме низку переваг і для студентів БІНПО.

За результатами робочої зустрічі між закладами вищої освіти було підписано Угоду про наукову, навчальну та культурну співпрацю.