ВІДБУДЕТЬСЯ ІІ-А МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙ¬НО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»

06.11. 2022

Шановні колеги!

 

10 листопада 2022 року відбудеться ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Інформацій­но-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства»
відповідно до Плану проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН на 2022 рік.

Організатори

 • Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

МОН України

 • Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України
 • Університет прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина)
 • Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща)

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО “УМО” НАПН України запрошує приєднатись 10 листопада о 14.00 до СЕКЦІЇ 3. РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: ЦИФРОВІ МОЖЛИВОСТІ, ТРАНСФЕР ЗНАНЬ, ІНТЕГРАЦІЯ ІЗ ЦИФРОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

Посилання: https://meet.google.com/cuv-bsqo-hgy

Ютуб-канал:   https://youtu.be/sH1gsQY78Bc

На конференції пропонується обмінятися досвідом та обговорити використання цифрових технологій в умовах правового режиму воєнного стану; розвиток єдиного інформаційно-освітнього середовища закладів фахової передвищої освіти; створення і розвиток платформ для цифрової освіти; розробку електронних засобів навчання: електронних підручників та посібників, масових відкритих онлайн-курсів (МООС), інтерактивних підручників нового покоління; організацію роботи бібліотеки в умовах змішаної та дистанційної освіти; освіту дорослого населення в умовах диджиталізації суспільства; розвиток цифрової, проєктувальної, інформаційної та медійної компетентностей педагогів. 

Реєстрація та умови участі за посиланням:    
https://nmcbook.com.ua/mizhnarodnakonferencia/   

Форма участі у конференції:

– публікація матеріалів;

– публікація матеріалів та усна доповідь;

– усна доповідь;

– участь без доповіді та публікації.

Мета конференції: обмін досвідом і обговорення питань цифровізації освіти в середовищі професіоналів-практиків в галузі диджиталізації суспільства, зокрема: використання цифрових технологій в умовах правового режиму воєнного стану; використання і розвиток платформ для цифрової освіти; створення електронних засобів навчання: електронних підручників та посібників, масових відкритих онлайн-курсів (МОС), інтерактивних підручників нового покоління, організація роботи бібліотеки в умовах змішаної та дистанційної освіти; освіта дорослого населення в умовах диджиталізації суспільства; розвиток цифрової, проєктувальної, інформаційної та медійної компетентностей педагогів.

Основні питання, що пропонуються до обговорення:

 • Аналіз проблем, що виникли під час підготовки фахівців в умовах правового режиму воєнного стану.
 • Розвиток єдиного інформаційно-освітнього середовища закладів фахової
 • передвищої освіти.
 • Напрями розвитку цифрових технологій в Україні. Ключові цифрові тренди.
 • Механізм упровадження підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти України за змішаною та дистанційною формами освіти.
 • Якість підготовки фахівців в умовах правового режиму воєнного стану.
 • Міжнародний досвід підготовки фахівців у сучасних умовах.
 • Онлайн-освіта дорослого населення.
 • Організація цифрового робочого місця педагога
 • Проєкти для студентів та випускників за участі роботодавців з метою побудови нової генерації молоді.
 • Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні та організація роботи бібліотек в умовах змішаної та дистанційної освіти.
 • Проєктування та створення якісного електронного освітнього контенту.
 • Цифрова безпека та комунікація в онлайні.

Робочі мови конференції: українська, англійська, французька, німецька.

Учасники конференції отримають сертифікат учасника.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

За матеріалами конференції заплановано випуск збірника тез доповідей.

Тези мають стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про

актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію,

завершуватися коротким узагальнювальним висновком без повторювання

вже викладеного матеріалу.

Обсяг тез – 2–3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times

New Roman, кегль 14, абзац 1,25 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см кожний.

Зразок оформлення:

УДК 619:611

КАРПЕНКО Н.Н., аспірант
Науковий керівник – ПЕТРЕНКО П.П., д-р с/г наук
Білоцерківський національний аграрний університет
karpenko@btsau.kiev.ua

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Для участі в конференції необхідно:

– зареєструватися за посиланням
https://nmcbook.com.ua/mizhnarodnakonferencia/

ll Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства»

– надіслати на адресу оргкомітету електронний варіант тез;

– крім того, заяву на реєстрацію можна надіслати на електронну адресу: osvitatk@ukr.net за формою:

Учасники конференції отримають сертифікати.