ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ: «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

22.10. 2022

26 жовтня 2022 року об 11:00 Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України запрошує взяти участь у Всеукраїнській інтернет-конференції: «Сучасні підходи до охорони праці в закладах професійної освіти».

Мета проведення заходу: підвищення рівня обізнаності щодо питань безпеки праці та збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу в закладах професійної освіти.

Завдання інтернет-конференції: обмін досвідом і обговорення в середовищі науковців, педагогів та фахівців-практиків в галузі охорони праці питань безпеки праці та збереження здоров’я учасників освітнього процесу; управління ризиками в екстремальних умовах; формування ризик-орієнтовного мислення у керівників і педагогічних працівників; цифровізація систем управління охороною праці в закладах освіти і на підприємствах; організація навчання з питань охорони праці в закладах професійної освіти; зміни в законодавстві з охорони праці.

Організатори заходу: кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

Формат заходу: інтернет-конференції.

До участі у Всеукраїнській інтернет-конференції: «Сучасні підходи до охорони праці в закладах професійної освіти» запрошуємо фахівців-практиків, науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, керівників, методистів, педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Тематика для обговорення:

  1. Системи управління охороною праці. Оцінка ризиків з урахуванням сучасних вимог.
  2. Формування ризик-орієнтовного мислення у керівників, педагогів і здобувачів освіти закладів професійної освіти.
  3. Нормативно-правове регулювання охорони праці в закладах професійної освіти під час воєнного стану.
  4. Зміни в організації навчання щодо питань безпеки праці та збереження здоров’я в закладах професійної освіти в екстремальних умовах.
  5. Використання цифрових технологій при навчанні з питань охорони праці.
  6. Цифрові ресурси з охорони праці.
  7. Практичний досвід щодо питань безпеки праці та збереження здоров’я на підприємствах в умовах дуальної освіти.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для участі в інтернет-конференції просимо до 25 жовтня 2022 року:

  • надіслати презентаційні матеріали (за умови виступу).

Надіслати тези для розміщення в Е-збірнику матеріалів конференції можна до 30.11.2022р.

Усеукраїнська інтернет-конференція відбудеться в режимі онлайн за посиланням: https://meet.google.com/pkd-cdxm-pat.

Підсумки проведення заходу: за результатами інтернет-конференції буде видано електронний збірник тез. Учасники семінару отримають сертифікати про участь.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники мають подати українською мовою на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери.

Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним шрифтом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом.

Далі – текст доповіді із посиланнями на використані літературні джерела.

Список літератури – подається за потреби у кінці доповіді та оформляється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015.

Приклад:

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Пилипенко Олександр Петрович,
викладач професійно-теоретичної підготовки
Білоцерківського професійного ліцею
(м. Біла Церква, Київської обл.)

Текст доповіді

Список літератури (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: tnoptad@ukr.net (tnoptad@gmail.com) з поміткою: «До участі в інтернет-конференції».

Організаційний комітет:

Голова організаційного комітету:

Вікторія СИДОРЕНКО, директорка БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка.

Члени організаційного комітету:

Євгеній ІВАШЕВ, в.о. заступника директора з навчальної роботи, доцент кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат юридичних наук;

Оксана МАСЛОВА, доцентка кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидатка фізико-математичних наук;

Ірина ГОНЧАРОВА, старша викладачка кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України;

Світлана УДОВИК, викладачка кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України.

Відповідальна за підготовку інтернет-конференції: доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, доцентка Оксана Маслова.

Контакти:

Євгеній ІВАШЕВ – 096-125-09-41;

Оксана МАСЛОВА – 098-029-54-13;

Cвiтлана УДОВИК – 067-114-71-64.

E-mail: tnoptad@gmail.com