У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА КАЛІФОРНІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СТІВЕНА Е. БРОККА: «ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТРАВМ ВІЙНИ»

13.10. 2022

12 жовтня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася гостьова лекція на тему: «Підтримка дітей шкільного віку, які постраждали від травм війни» у межах благодійного проєкту Інституту Розвитку та Терапії «Sopfia» (Польща).

Лектор – доктор Стівен Е. Брок, дипломований педагог-психолог і професор шкільної психології Каліфорнійського університету Сакраменто.

На гостьовій лекції були присутні науково-педагогічні працівники БІНПО, учасники проєктної групи ОП «Психологія», «Педагогіка вищої школи», здобувачі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 053 Психологія, 011 Науки про освіту.

Зміст лекції базувався на запатентованій програмі, яку розроблено для Національної асоціації шкільних психологів (NASP).

Головна мета лекції – розвиток психологічної компетентності в контексті природного відновлення психіки, а також концентрація уваги на ознаках, які свідчать про необхідність професійного втручання в психічне здоров’я особистості.

Стівен Е. Брок ознайомив присутніх із травмуючими стресами та їх природою, різновидом дитячих травм під час війни, впливом травм війни на успішність навчання, способами психологічної підтримки дітей, педагогів, опікунів у складних життєвих обставинах.

Професор акцентував увагу на тому, що сучасна реальність є невичерпним джерелом травмуючих стресів, під якими розуміють такі екстремальні критичні події, ситуації, загрози, які потужно й негативно впливають на особистість та вимагають екстраординарних зусиль для подолання наслідків цього впливу. Вони можуть набувати форми надзвичайних обставин чи якихось подій, які піддають дітей, батьків, педагогів екстремальному, інтенсивному, надмірному впливу загрози для життя і здоров’я та докорінно порушують відчуття безпеки.

Війна має довготривалі наслідки для дітей і підлітків. Діти, учасники травматичних подій, можуть мати симптоми психологічної травми, демонструвати поведінкові зміни або психологічні розлади, які стануть перешкодою для повноцінної участі в освітньому процесі та повсякденному житті. Тому тема лекції мала ґрунтовну практичну значущість в сучасних вітчизняних реаліях.

Під час лекції Стівеном Е. Броком були надані рекомендації та практичні поради для природного відновлення психіки дітей, педагогів, батьків.

Щиро дякуємо лекторам та всім організаторам гостьової лекції за високий професіоналізм та можливість долучитися до обговорення надзвичайно актуальних питань.