КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР БІНПО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

13.10. 2022

Відділ сучасних технологій виробництва Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України (завідувачка – Оксана Петрушак) здійснює навчально-методичний супровід професійного розвитку слухачів курсів підвищення кваліфікації впродовж усього терміну їхнього навчання та міжкурсовий період.

В умовах воєнного стану професійно-технічна освіта є важливою ланкою для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців робітничих професій, які здатні, використовуючи новітні технології, здійснювати відбудову нашої країни, на новому рівні виконувати професійні завдання, навчатися впродовж життя.

Відділом сучасних технологій виробництва створено освітній кластер для професійного спілкування, обміну досвідом, надання методичної підтримки. Так до наукової інфраструктури освітнього кластеру належать Консалтинговий центр «Новітні виробничі технології» (vstvbinpo@ukr.net) та інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка».

Розроблена система наукового і методичного супроводу реалізується через чітко визначену послідовність дій, змісту, методів, спроєктованих на розв’язання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат, забезпечує максимальну активність учасників освітнього процесу з використанням сучасних цифрових, андрагогічних, інтерактивних, акмеологічних технологій.

Кожен педагог може звернутись до відділу та ознайомитись із напрямами роботи Консалтингового центру «Новітні виробничі технології» та з матеріалами впровадження кращих освітніх практик за професіями інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» (режим доступу: https://profosvita.org/). Банк даних постійно оновлюється педагогічними кейсами для проведення навчальних занять, узагальнення та поширення нового педагогічного досвіду. Зокрема, за  січень-червень 2022 року підготовлено та розміщено 60 методичних матеріалів. Це збірники лабораторних робіт, навчальні посібники, понад 40 (текстових та презентаційних) матеріалів до виховних заходів. Викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання закладів професійної освіти мають можливість отримати компетентні відповіді на актуальні запитання у створеному мережевому освітньо-цифровому просторі.

Запрошуємо до співпраці і професійної взаємодії