У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ГОСТЬОВА ІНТЕГРОВАНА ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ: «ЗАВДАНІ ЗБИТКИ ТА ВТРАЧЕНА ВИГОДА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ»

12.10. 2022

10 жовтня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України у рамках наукової співпраці з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» відбулася  гостьова інтегрована лекція на тему: «Завдані збитки та втрачена вигода суб’єктів господарювання під час війни в Україні».

У гостьовій лекції взяли участь науково-педагогічні працівники БІНПО, зокрема члени проєктних груп ОПП «Управління навчальним закладом» і «Адміністративний менеджмент» та здобувачі освіти за спеціальністю 073 Менеджмент, члени проєктних груп та здобувачі освіти ОПП «Педагогіка вищої школи», «Психологія».

Гостьову інтегровану лекцію провели відразу три викладачі: Лідія Горошкова, професорка кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія», докторка економічних наук, доцентка; Дмитро Антонюк, віце-президент Запорізької торгово-промислової палати, професор кафедри підприємництва, доктор економічних наук, професор; Олена Васильєва, декан факультету міжнародного туризму та економіки Національного університету «Запорізька політехніка», докторка економічних наук, доцентка.

Під час гостьової лекції було порушено актуальні питання, пов’язані з проблемами та викликами, з якими зіткнулася вітчизняна економічна система під час військових дій на території України.

Лідія Горошкова та Олена Васильєва обгрунтували структуру пошкоджень за категоріями: сільськогосподарські угіддя та незібраний врожай (50%), сільськогосподарська техніка (22 %), виробнича продукція (14%), зерносховища (6%), тваринництво (3%), баготорічні культури (2%),  фактори виробництва (3 %). Спікерками проаналізовано втрати агропромислового комплексу (сільськогосподарська техніка, тваринництво, зерносховища, продаж готової продукції, рибне господарство), вітчизняної виробничої інфраструктури, малого та середнього бізнесу, руйнування об’єктів житлово-комунального господарства, приватних помешкань. Запропоновано стратегію розвитку агропродовольчого сектору в післявоєнний період: диверсифікація малих та середніх агропідприємств, їх кооперація і локалізація; практики точного землеробства, сівозмін та біологічно різноманітного полікультурного підходу в рослинництві; нові технології, що зможуть забезпечити скорочення викидів парникових газів, зменшення утворення та забезпечення переробки сільськогосподарських та харчових відходів.

Дмитро Антонюк надав практичні рекомендації, як бізнесу зафіксувати свої втрати від війни. Спікер звернув увагу, що знищення та пошкодження майна підприємств усіх форм власності – це один із напрямів, за яким визначаються шкода та збитки, завдані Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. Було подано чіткі й покрокові практичні рекомендації щодо документального підтвердження збитків.

Спікери гостьової лекції представили власні прогнози з відновлення розвитку вітчизняної економіки та комплекс першочергових заходів для цього процесу.

Під час гостьової лекції викладачі та здобувачі освіти мали можливість поставити запитання, отримати вичерпні та компетентні відповіді.

Щиро дякуємо шановним спікерам за актуальну та практично цінну інформацію.