У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ АКАДЕМІКА ОЛЕГА КРИШТАЛЯ: «СВІДОМІСТЬ ТА ЖИТТЯ»

12.10. 2022

11 жовтня 2022 року у рамках наукового співробітництва та взаємообміну досвідом у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася гостьова лекція на тему: «Свідомість та життя».

Гостьову лекцію провів Кришталь Олег Олександрович, директор Інституту фізіології імені О.О. Богомольця, академік НАН України (фізіологія людини і тварин), доктор біологічних наук, професор. Результати наукового пошуку Олега Олександровича узагальнені у більш як 300 публікаціях у міжнародних та вітчизняних журналах. Він є співавтором наукового відкриття — явища вибіркової провідності мембрани соми нервових клітин. Олег Кришталь є одним з найцитованіших українських вчених у світі. У різні роки Олега Олександрович працював запрошеним професором в університеті Кюсю (Японія), Гарвардському (США), Мадридському університеті Комплутенсе (Іспанія) та університеті Пенсильванії (США).

На гостьовій лекції «Свідомість та життя» були присутні науково-педагогічні працівники БІНПО, учасники проєктних груп ОП «Психологія», «Педагогіка вищої школи», «Менеджмент», здобувачі освітнього ступеня «магістр».

Шанованому та знаному у світі лектору вдалося у неймовірно цікавій та доступній формі розкрити ключові аспекти еволюційного походження свідомості, її адаптивні функції. Олег Олександрович підкреслив, що свідомість не є монополією людей, вона розвивалася еволюційно, у якості засобу адаптації організму до умов навколишнього середовища. Водночас саме у людини свідомість озброїлася мовою, тобто можливістю передавати думки і досвід, що у свою чергу, призвело до появи феномену культури. Культура, у свою чергу, фізично змінює мозок. Змінений фізично мозок впливає на зміну культуру.

Загалом, підхід до розуміння свідомості через призму  функцій живого організму, їх зв’язків між собою, регуляції і пристосування до навколишнього середовища, походження і розвитку в ході еволюції і індивідуального розвитку особини є сьогодні найпоширенішим у світовій науці і практиці.

В окресленому контексті, можливість для наших студентів ознайомитися з указаним підходом від одного із найавторитетніших вітчизняних вчених у даній галузі є, без перебільшення, безцінною.

Висловлюємо велику професійну вдячність організаторам та спікеру гостьової лекції за можливість доєднатися до фантастично цікавого процесу осмислення однієї з неймовірних загадок нашого світу – таємниці виникнення та природи людського розуму та свідомості!