У БІНПО ПРОЙШЛИ КОРОТКОСТРОКОВІ ТЕМАТИЧНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

07.10. 2022

Із 04 по 07 жовтня 2022 року на базі Білоцерківського інститутунеперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України пройшли короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації: «Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі професійної освіти».

Навчання на короткострокових тематичних курсах підвищення кваліфікації пройшли 30 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з Одеської, Дніпропетровської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей та м.Києва.

Короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації проводили науково-педагогічні працівники кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, які пройшли профільну підготовку в навчальних центрах Державної служби України з питань праці, курси підвищення кваліфікації та наукове стажування, мають відповідну кваліфікацію і право здійснювати навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Програма короткострокових тематичних курсів підвищення кваліфікації включає два модулі: «Організаційно-правові засади організації і функціонування системи охорони праці та безпеки життєдіяльності» та «Організація охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі професійної освіти», передбачає 30 год. (1 кредит ЄКТС).

Освітній процес було організовано за дистанційною формою навчання із використанням хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365, інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка», Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології».

Під час навчальних занять слухачі курсів мали можливість у межах модулів сформувати такі компетенції:

  • знання і розуміння нормативно-правових актів, що регламентують відносини у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти;
  • розуміння особливостей організації охорони праці та безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану;
  • усвідомлення напрямів реформування системи охорони праці в Україні;
  • уміння планувати й організовувати роботу з охорони праці й безпеки життєдіяльності в закладі професійної освіти;
  • уміння розробляти інструкції з охорони праці, проводити відповідні інструктажі;
  • застосовувати цифрові технології для організації охорони праці та безпеки життєдіяльності;
  • здатність уживати заходи щодо розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися із працівниками та здобувачами освіти.

Висловлюємо вдячність нашим слухачам за неймовірну активність, професіоналізм та відданість справі розбудови вітчизняної професійної освіти, справжню щиру зацікавленість проблематикою забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах професійної освіти.